אאא

מלבד הקרב על ראשות העיר בית שמש, במפלגות נערכים לשינויים ולשיבוץ דמויות חדשות ברשימות. ב'דגל התורה', לה צופים הסקרים כחמישה מנדטים בבחירות הקרובות, החלו לשבץ את המועמדים לחברי מועצה.

יוסי גולדהירש, ראש לשכתו של סגן ראש העיר שמוליק גרינברג, הגיש בצהריים (חמישי) את התפטרותו מהעירייה, זאת על רקע כוונת התנועה לשבצו במקום הרביעי ברשימת 'דגל התורה' למועצת העיר.

החוק מחייב כי עובד עירייה המעוניין להיבחר כחבר מועצה או ראש ראשות צריך להתפטר מתפקידו כחודשיים קודם הבחירות, התאריך האחרון להתפטרות - בימים אלו.

ב'דגל התורה' בבית שמש מכהנים כיום שלושה חברי מועצה: שמוליק גרינברג, משה מונטג וישראל סילברסטין. במקום הרביעי יוצב ככל הנראה יוסי גולדהירש ולמקום החמישי, שמסתמן כמקום ריאלי, נעשים ניסיונות לצרף את העסקן הדיגלאי שלמה ברילנט.