אאא

בכנס חיזוק מיוחד שהתקיים בימים האחרונים במעמד רבנים ואישי ציבור נשא דברים הגאון רבי ציון בוארון, שחיזק את הציבור לקראת הימים הנוראים, ובין היתר חשף סיפור מפעים המלמד על מעלת אמירת הקדיש על הנפטר.

בדבריו סיפר: "אני יגיד משהו קטן שאני אישית עד לזה, אצלנו בשכונת הבוכרים, בית ישראל בירושלים היה יהודי אחד היו קוראים לו שלמה אדרעי, היה יהודי ערירי בלי ילדים, בלי משפחה, מסכן, אחרי שנפטר".

"הנכד שלי החליט לומר עליו קדיש וכך בישיבה היה אומר קדיש, וראש הישיבה היה אומר לו: אתה יש לך הורים מה אתה אומר קדיש?! הוא בא אלי אמר כך וכך ושאל מה אני אומר? אמרתי לו: אני דעתי שלא תאמר קדיש, ההורים שלך בחיים, שמשהו אחר יאמר קדיש. זה היה ביום שישי, הוא הלך לישיבה ובער"ש לא אמר קדיש".

"בליל שבת" מספר הגר"צ בוארון "בא היהודי הזה לאחותו של הבחור - הנכדה שלי -  היא שאלה אותו 'מה שלומך בעולם האמת', - היא הרגישה שהוא נפטר - ואז הוא אמר לה: 'מה אני אשם שאין לי ילדים, מה אני אשם שאין מי שיגיד עלי קדיש'. היא לא הבינה.

"בשבת בבוקר היא באה אלי וסיפרה לי כך וכך, אמרתי: 'וואי אני אשם! היה יהודי בחור יר"ש שאמר עליו קדיש ואמרתי לו: אל תגיד. אז הוא בא לאחותו ואמר לה כך וכך".

"מזה נבין" סיכם הגר"צ בוארון "כמה זה חשוב. אין דבר שחשוב וקדוש לנשמה כמו הקדיש. לכן צריך להיזהר בזה".