אאא

בעוד רב העיר בני ברק הגרמי"ל לנדא, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ומועצת הרבנים הספרדים בבני ברק יצאו בקריאה של חובה לצאת להשתתף בעצרת המחאה שדבר קיומה נחשף לראשונה ב"כיכר השבת" מועצת גדולי התורה של דגל התורה לא אישרה את קיום המחאה. 

בעיתון "יתד נאמן" סיקרו אמנם בתחילה את המחאה של רבנים ותושבים שיצאו למחות אך מאז ההחלטה על עצרת גדולה מול מקום כריית הרכבת - לא נשמע קולה של דגל התורה או רבניה.

"כיכר השבת" חושף כעת, כי ההוראה שניתנה היא לא רק ב"שב ואל תעשה" אלא מוגדרת כ"לא תעשה".

רב שכונת קרית הרצוג, הגאון רבי יהודה אריה שוורץ, הורה לקהילות בקרית הרצוג שאין לצאת להפגין בשום אופן. 

לא נמסרה הסיבה לכך, אך ייתכן שההוראה היא בשל החשש מפני חילול השבת שייגרם על ידי כוחות הביטחון וכלי התקשורת הרבים שצפויים להגיע למקום לקראת ההפגנה המתוכננת בליל שבת.

המודעה שנתלתה בקרית הרצוג
המודעה שנתלתה בקרית הרצוג