אאא

מוך לביתו של זקן הראשנים לציון הגר"א הגאון רבי אליהו בקשי דורון בשכונת בית וגן בירושלים, הוקמה בסוף השבוע סוכה גדולה לקליטת מאות מתלמידי הרב העולים להתברך מהראשל"צ בימי החג ולהתפלל עמו את תפילות החג.

מאחר ובמקום הסוכה הישנה הוקם השנה בית הכנסת החדש של הראשל"צ הוצרכו לאתר מקום חדש לבניית סוכה גדולה שתכיל את הציבור, ואכן ליד ביתו של הרב נמצא שטח.

השטח הוכשר ולאחר מכן הוקמה ע"י תלמידי הרב סוכה חדשה, מפוארת ורחבת ידיים בבחינת זה קלי ואנהו.

את הסוכה תרם הנדיב מר אלברטו ספרא מסאו פאולו ברזיל לזכות אביו מר יוסף ספרא, מגדולי תומכי התורה בקרב יהדות ספרד.