אאא

עדיף שילדים קטנים ילבשו בגדים צבעוניים בחול המועד - אך נקיים, מאשר בגדים לבנים - אך מלוכלכים, כך הורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

בעלון "פרי עמלנו" היוצא בפתח תקווה, הובאה שאלה מעניינת שהונחה לפתחו של הרב זילברשטיין, מתוך גיליון 'ווי העמודים'.

"בחול המועד נוהגים ללבוש בגדי שבת", נשאל הרב, "ולדעת המשנה ברורה לא חייבים ללבוש בחול המועד בגדי שבת, אבל צריך שהבגד יהיה יפה יותר מימות החול.

"השאלה: חולצה לבנה מתלכלכת, ויש לאמא הרבה עבודה לנקות - האם לנהוג כמו החיי אדם שכותב שצריך ללבוש בחול המועד בגדי שבת, וילבש חולצה לבנה, או שיכול להקל בבגד צבעוני משום כיבוד אם?".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין השיב כי "אם הוא כבר בן 13 - שילך עם חולצה לבנה וישמור עליה שלא יתלכלכך".

"אבל אם הוא עדיין פחות מגיל זה", הוסיף הרב זילברשטיין, "ואינו יכול לשמור כל כך עצמו שלא ילכלכך את בגדיו, עדיף ללכת עם בגד נקי צבעוני - מאשר עם בגד לבן מלוכלך".