אאא

בהיכלי הישיבות והכוללים רגילים לביקורי פתע של פקחים מטעם משרד החינוך מבקרים בבית המדרש, ודורשים תעודות זהות. בעבר ניצלו הפקחים את ימי חנוכה, וחגים אחרים בהם אין חופשה רשמית כדי לבקר בישיבות.

החשש העכשווי בישיבות הוא שפקחי משרד החינוך ינצלו את ימי טרום הבחירות כדי לבקר בישיבות לביקורות פתע בדיוק בזמן שאברכים ובחורים רבים נמצאים בפעילות למען המפלגות השונות.

פקחי משרד החינוך ביקרו אתמול (שלישי) בישיבת תפארת ישראל שבה ישנו כולל גדול של מאות אברכים בראשות הגרי"מ דרוק. הכולל עבר את הביקורת בהצלחה רבה.

בשעה זו הגיעו הפקחים לישיבת 'כנסת יצחק' בקרית ספר ומנהלי הישיבות חוששים כי מדובר בסדרת בדיקות שתגיע לישיבות רבות נוספות בניסיון להכשיל אותן.

הגעת הפקחים לישיבת כנסת יצחק בק"ס
הגעת הפקחים לישיבת כנסת יצחק בק"ס