אאא

ניצחון חרדי: לאחר הדיון הבוקר (חמישי) בבית המשפט המחוז בירושלים, בעתירה נגד מועמדות משה אבוטבול לראשות העיר בית שמש, החליט אחר הצהריים השופט אברהם רובין לדחות את העתירה וכן קבע כי לא תהיה אפשרות לערער עליו.

השופט פסק בהחלטתו כי כי רשימתו של משה אבוטבול, שמתמודד ברשימת יהדות התורה, לא תיפסל וכי אבוטבול יוכל להתמודד לראשות העיר.

 

 אבוטבול רוקד אחרי הניצחון (צילום: אלעזר חזי)

במהלך הבוקר נערך דיון במשך כשעה וחצי בבקשה לפסול את מועמדותו של אבוטבול בבית שמש. בציבור החרדי עקבו בדאגה אחר הדיון, בשל העובדה כי ביממה האחרונה נפסלו שני מועמדים: יצחק פינדרוס באלעד ועינת קליש בחיפה. 

מי שעתר נגד אבוטבול הוא ריצ'ארד פרס, הטוען כי הגשת מועמדותו של אבוטבול נעשתה בניגוד להוראות חוק הרשויות המקומיות.

במהלך הדיון טען השופט כי "התמודדות נעשית בבחירות ולא בבית משפט. הסיטואציה כאן היא אפורה ועדינה. לפסול רשימה זה תוצאה מרחיקת לכת ההצעה שלי זה שתתמודדו בבחירות ומי שינצח ינצח".

בסיום הדיון השופט הציע לעותרים לחזור בהם מהעתירה, ואמר: "מציע לכם להתמודד בבחירות בצורה דמוקרטית ולא באמצעות בית המשפט", אך העותרים סירבו.

בין היתר טען העותר, כי מהרגע שנפסלה רשימתו של אבוטבול, הוא החל לנהל משא ומתן עם 'יהדות התורה', כשבאותה עת נציגים חרדים הגישו רשימות פיקטיביות בכדי 'למשוך זמן' בוועדת הבחירות, וזה בכדי לאפשר למפלגות להגיע להסכם בו ירוץ אבוטבול בראש רשימת 'יהדות התורה'.

בפסק דינו כתב השופט כי "העותרים טוענים כי מנהל הבחירות הפר את הוראות חוזר המפקחת הארצית על הבחירות, המורה כי במקרה שבו במועד האחרון להגשת הרשימות נמצאים במשרדי המנהל נציגי רשימות שטרם הספיקו להגיש את רשימותיהם לאישורו, אזי על המנהל ליטול מהם את המסמכים ולבדוק אותם לאחר השעה 21:00.

"העותרים טוענים כי אילו כך היה נוהג המנהל אזי היו מוגשים לו מסמכים של רשימות אגודת ישראל ודגל התורה, ואילו מסמכי המשיבה לא היו מוגשים לאישורו, כיוון שרשימה מאוחדת זו נולדה לאחר השעה 21:00. העותרים מוסיפים וטוענים כי בשל מחדלו של המנהל ניתנה למשיב 3 (אבוטבול. א"ר) הזדמנות להשתלב ברשימת המשיבה 2 (יהדות התורה. א"ר) לאחר שרשימתו שלו נפסלה, דבר המנוגד לדין".

מנהל הבחירות, אביהו רם, טען כי "איננו חולק בתשובתו על חשיבות ההקפדה על המועדים הקבועים בדין לעניין סדרי הבחירות. עם זאת, מנהל הבחירות טוען כי בשעה 21:00 הוא סגר את דלת המבנה בו שהה לצורך קבלת הרשימות, ובכך הוא הגשים את הוראות הדין, שכן הוא מנע את האפשרות של מי שלא התייצב במועד להגיש רשימה לאישורו.

"המנהל טוען כי טענת העותר לפיה רשימת המשיבה 2 נוצרה לאחר השעה 21:00 היא שאלה עובדתית שאין לו כל ידיעה לגביה, כיוון שהוא היה מרוכז וטרוד כל כולו במלאכת בדיקת הרשימות שהוגשו לאישורו.

"לעניין הטענה לפיה ראוי היה לפסול את מועמדותו של המשיב 3 מן הטעם ששמו הופיע בשתי רשימות, טוען המנהל כי רשימת "דרך השמש" לא הוגשה לאישורו ולפיכך שמו של המשיב 3 לא הופיע בשתי רשימות".

רשימת יהדות התורה ואבוטבול השיבו כי אבוטבול "אמנם התכוון להגיש לאישורו של מנהל הבחירות את רשימת "דרך השמש", אולם בסופו של דבר הוא החליט שלא להגישה, ומשום כך אין יסוד לטענה לפיה המשיב 3 היה מועמד בשתי רשימות נפרדות".

"המשיבים טוענים כי המשא ומתן להקמת רשימה מאוחדת – המשיבה – 2 נמשך שבועות קודם למועד האחרון להגשת הרשימות, ומאחר שהוא לא הסתיים סופית הגיעו נציגי הרשימות למשרדי מנהל הבחירות שבאמתחתם מספר רשימות אופציונאליות המתאימות לכל תרחיש שעשוי להתממש. המשיבים מוסיפים וטוענים כי במהלך ההמתנה במשרדי מנהל הבחירות עיינו נציגי המשיבה 2 בטפסי המשיב 3, ולאחר שהתברר להם כי נפלו בטפסים פגמים הם הכינו, עוד לפני השעה 21:00 חוברת הגשה הכוללת את המשיב 3 כראש הרשימה, וכן חוברת המציעה את המשיב 3 כמועמד לראשות העירייה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"המשיבים טוענים כי ההוראה לפיה יש לאסוף בשעה 21:00 את המסמכים מכל הנציגים שהגיעו במועד איננה מעוגנת בחוק או בתקנות, אלא בנוהל בלבד שפרסמה המפקחת על הבחירות, נוהל שאיננו מחייב את מנהלי הבחירות, בין היתר משום שתפקיד המפקחת על הבחירות איננו מעוגן בחוק. המשיבים מוסיפים וטוענים כי על פי לשון הוראת הנוהל מנהל הבחירות איננו חייב לאסוף את מסמכי הרישום מהנציגים, אלא שכאמור בנוהל המנהל: "יאפשר לכל מי שמבקש למסור פיזית את החוברות" לידיו. לשון אחר, ההחלטה אם למסור את המסמכים נתונה לנציגי הרשימות".

לאחר הדיון בטענות הצדדים, קבע השופט: "הנה כי כן, טענתם העובדתית של המשיבים 2-3, לפיה מסמכי רשימת המשיבה 2 היו בידי נציגיה בשעה שהתייצבו במשרדי מנהל הבחירות לא נסתרה. עובדה זו, בצירוף העובדה שאין בדין הוראה האוסרת על נציגי רשימה להתייצב במשרדי מנהל הבחירות עם טפסי רשימה שטרם הוחלט אם לבקש סופית את אישורה, הביאו אותי למסקנה לפיה דין העתירה להידחות.

"תוצאה סופית זו היא תוצאה ראויה באשר היא איננה גורעת מזכותם של שני הצדדים להתמודד בבחירות, והיא משאירה את גורל הבחירות בידי תושבי הרשות המקומית".

כאמור, השופט החליט על דחיית העתירה וקבע כי העותרים יישאו בהוצאות מנהל הבחירות בסכום של 7,500 ש'קלים, ובהוצאות רשימת 'יהדות התורה' ומשה אבוטבול יחד בסכום של 7,500 שקלים.