אאא

פסילת פינדרוס: ברחוב החרדי באלעד פרצה היום (שני) סערה, עם פרסום החלטת בג"ץ שאשרר את פסילתו של יצחק פינדרוס מלהתמודד לראשות העיר.

כעת, יוצאים בש"ס ובדגל התורה בהחתמה המונית של תושבי העיר, בבקשה לבטל את הבחירות במועדן המתוכנן, בעוד כשבוע, ולקבוע עבורן מועד חדש.

ההחלטה על פסילת מועמדותו של יצחק פינדרוס גרמה להתססת הרוחות בין הצדדים, מחנה ש"ס ו'דגל' אל מול מחנה ראש העיר המכהן ישראל פרוש, תוך חילופי האשמות והצטדקויות.

בעצומת התושבים המדוברת נכתב לשר הפנים, האחראי בתוקף תפקידו על הבחירות לרשויות: "אנו החתומים מטה, תושבי אלעד, פונים אליך בדחיפות ובבהילות, לעשות שימוש בסמכותך על פי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות, לפיו: 'נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן ברשות מקומית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן - יקבע השר מועד חדש לבחירות, שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן, ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות הכלליות הקרוב".

 פינדרוס, בתגובה ראשונה לאחר פסילת מועמדותו (צילום: כיכר השבת)

"כתושבי אלעד", נכתב בהסבר לעצומה, "ניטל מאתנו חופש הבחירה, וניטלה מאתנו זכות היסוד לבחור ראש עיר, לאחר שמועמדותו של נציגנו לראשות העיר הרב יצחק פינדרוס, שהוא מועמד רוב תושבי העיר, לא אושרה".

בסיום העצומה נכתב: "אין לך הצדקה גדולה מזו, ונסיבות מיוחדות המצדיקות את דחיית הבחירות, כמו הסיטואציה בה אנו נמצאים, כאשר רוב מוחלט של תושבי העיר, המיוצגים על ידי רוב גדול של חברי מועצת העיר, נותרו ללא מועמד".

ל"כיכר השבת" נודע, כי בחורי ישיבות רבים ואברכים המזוהים עם דגל התורה מוחתמים בשעה זו על העצומה, ואחד מראשי המטה של 'דגל' באלעד אומר ל'כיכר השבת', כי המטרה היא להגיע עד הערב ל-7,000 חתימות.

לשם כך, גייסו במטה 'דגל' עשרות רבות של בחורים, תלמידי ישבות פוניבז', קרית מלך ועוד בבני ברק, שהועלו על כארבעה אוטובוסים, כתגבורת להחתמת התושבים על העצומה אותה כאמור יזמו בפלגה הליטאית.

פרוש ופינדרוס ׁ(צילום: יהושע פרוכטר, באדיבות המצלםׂ)
פרוש ופינדרוס ׁ(צילום: יהושע פרוכטר, באדיבות המצלםׂ)

כזכור, לאחר החלטת בג"ץ, אמר ישראל פרוש: "צר לי על החלטת שופטי בג"ץ שמנעה את התמודדות עמיתי במערכת הבחירות באלעד. לכל אורך הדרך הבהרתי את דעתי הנחרצת, כי הליכה לערכאות אינה הדרך לפעול. אני מתחייב לכם תושבי אלעד כי נמשיך לנהל מערכת בחירות הוגנת ואני קורא לכל הצדדים לא להתלהם. לשלב ידיים ולפעול יחד כדי להצעיד את אלעד קדימה"