אאא

רבה של קרית שמואל בחיפה, הגאון רבי זלמן הכרמי, התייחס באורח נדיר לבחירות לראשות העיר חיפה ויצא במתקפה חריפה נגד ראש העיר המכהן יונה יהב.

"אני יכול לומר לכם בוודאות שיהב אמר להם שהוא לא ייתן פתרון, אנשים מגיעים לפני בחירות ובוחרים לספר שכן. מי יכול לקחת על עצמו את כל העבירות של יהב עם ייבחר?", תקף הרב כשהוא מתייחס במרומז להסכם הנרקם בין ש"ס ליהב. 

הרב שיבח את יו"ר 'דגל התורה' בעיר מיכי אלפר ותקף את העסקנים המגיעים מחוץ לעיר חיפה ואמר: "אולי הם אנשים טובים, ולי עשו דברים טובים, אבל במקומות אחרים. פה אנו יודעים היטב מה צריך לעשות".

לדבריו: "אני יכול לומר לכם בוודאות שיהב אמר להם שהוא לא ייתן פתרון, אנשים מגיעים לפני בחירות ובוחרים לספר שכן".

עוד תקף בדבריו: "מי שיכול למחות באנשי עירו ואינו מוחה - נתפס על אנשי עירו. מי יכול לקחת על עצמו את האחריות לכל מה שיהב יעשה בעיר? אין לנו מספיק עבירות משלנו להגיע איתם ליום כיפור?".