אאא

זכות בחירה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. הזכות לבחור. בהליך חשאי, ללא כפייה. זו זכות בסיסית: זכותו של אזרח בן-חורין לקבוע את נציגיו. בעירייה ובכנסת, במועצה המקומית ובממשלה. אנו איננו בני-חורין. יהודי משועבד לרצון ה'; לנו זו חובה.

כתושב ירושלים – אממש את חובתי בירושלים---

אומרים שמבין כל המועמדים לראשות העיר רבים סיכוייו של משה ליאון להיבחר בסיבוב הראשון, ובוודאי יוותר הוא וזולתו בסיבוב השני. גם אז לכאורה הוא זה שיגבר על מתחרהו, יהיה מי שיהיה. לא בגלל זה אצביע למשה ליאון.

אומרים שליאון מיצב עצמו כקונצנזוס. הוא זכה לתמיכת מנהיגי הציבור הליטאי והציבור הספרדי, הוא יושב טוב בקרב חבריו הכיפות הסרוגות, הוא כספרדי מקבל קולות מהפריפריה הירושלמית, וכליכודניק ומי שהיה מנכ"ל משכד ראש הממשלה יש לו מאגרי תומכים מימין. לא בגלל זה אצביע לו.

אומרים שתמיכת גדולי ישראל שומרי העיר ניתנה לו לא בגלל יכולותיו, הגם שגם במבחן זה הוא לא נופל מהאחרים ואולי עולה עליהם. אלא מתן שכר לצד התמיכה. אפשר ויש בזה ממש, אולם לא בגלל התמורה אתמוך בליאון.

אומרים שמשה ליאון הוא עממי, רוחש כבוד אמתי לגדולי ישראל, ידיד לאוהלי תורה. ספרדי על כל המעלות שבזה. אומרים שחברותו לציבור החרדי כבר עמדה למבחנים קשים אותם צלח. בתקופות צרות ורעות עמד לימיננו לתמכנו, והתעמת עם פטרוניו. לא בגלל אלו אצביע לו.

אומרים שעדיף לנו ראש עיר לא-חרדי. לא חס ושלום 'אנטי', אבל לא מגה-פּרוֹ, שכן כזה ייבחן במסרקות של ברזל. ייתכן. התקדים מלמד שיש בהיגיון זה ממש, ואין כאן מקום להאריך. כתושבים נמשיך לפנות בצר לנו לאברהם בצלאל (שרוליק רמתי) או לישראל קלרמן (שרוליק יעבץ). אין כמותם לפשט עקמומיוּת בירוקרטית ואטימות עירונית, אולם ברמת 'ראש עיר' ומתווה (ומבצע) מדיניות – עדיף כיפה-לא-שחורה. עכ"ז לא כי ישים קץ להדרתנו אצביע לליאון.

אומרים שהחישוב ברור: ש"ס 'שווה' 5-6 מנדטים וכך 'דגל' וכך 'אגודֶה', אזי ליאון, שתמיכת דגל וש"ס נתונה לו, מוביל מספרית, בעיקר אם נוסיף את המצביעים 'הכלליים'. הוא היחיד שלבטח ימנע ממועמד חילוני לנצח את המערכה. אם ייכפה סיבוב שני הוא זה שינצח, שהרי כל החרדים יתמכו בו, כהוראת מרן החזון-איש זללה"ה. לא בגלל זה אצביע לליאון.   

ביום שלישי הבא אגיע לבית-רוס בגבעת-שאול. ספק אם אומר 'לשם יחוד' או 'יהי רצון' אבל אקיים בלב קל ושלם את מצוות-חכמים וצו-הרב. במעטפה של ראש העיר אכניס את הפתק "משה ליאון". לא בדיעבד. לא כי הוא 'מענטש', הגם שאומרים שהוא 'מענטש'. אצביע 'ליאון' כי מה ש'אצלם' הוא זכות-בחירה אצלנו הוא חובת-בחירה.

בגלל זה, ורק בגלל זה, אצביע למשה ליאון---