אאא

תחת קריאת "מי לה׳ אלי", יוצא נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן בהוראה ופסק הלכה לכלל הציבור בכל רחבי הארץ, לעשות כפי שהיה מייעץ מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ולהצביע עבור רשימת ש"ס ״"מוקדם בבוקר ככל האפשר, מדין 'זריזין מקדימין למצוות'".

עוד מוסיף נשיא ה'מועצת' במכתבו, כי "יהיה זה הדבר לתועלת מרובה". בסיום קריאתו מברך נשיא המועצת את המקיימים מצווה זו, וכותב: "וזכות התורה תגן בעדכם אלף המגן, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם, חזקו ואמצו להגדיל תורה ולהאדירה".

כזכור, בימים האחרונים נשאל ראש הישיבה חכם שלום כהן בכנס אברכים שנערך בבית וגן, אודות אברכים ובני ישיבות, אם יבטלו מלימודם ביום הבחירות וייצאו לעבוד, והשיב על כך, בהוראת שעה: "מצווה גדולה וחובה על האברכים ובני הישיבות לצאת ביום הבחירות ולעזור לתנועת ש"ס בכל רחבי הארץ".

"עוד קול ועוד קול ייזקף לזכותכם, ובזה תגרמו נחת רוח לקודשא בריך הוא ותזכו לברכה והצלחה בכל מילי דמיטב", בירך הגר"ש.