אאא

'הפלג הירושלמי' באשדוד יצביעו לרשימת 'אגודת ישראל' למועצת העיר זאת לאחר שהוחלט, כפי שפורסם ב"כיכר השבת", על תמיכתם במועמדותו של יחיאל לסרי לראשות העיר. ההחלטה מגיעה לאחר החלטת 'דגל התורה' לתמוך בסיעת ש"ס המקומית בראשות אבי אמסלם.

אמש (ראשון) פורסם מכתבו של ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי משה שמידע, בדבר תמיכתו במועמד לראשות העיר אשדוד מר יחיאל לסרי, וכן על תמכה ברשימת 'אגודת ישראל' המקומית.

לתמיכה במועמדותו של יחיאל לסרי לראשות העיר, קדמו שיחות עם מועמדים נוספים המתמודדים על ראשות העיר אשדוד, כאשר הובהר כי תנאי הסף לתמיכה בהם הוא השמירה על  הסטטוס קוו בענייני הדת בעיר. 

בימים האחרונים נועד לסרי לפגישה ממושכת עם הגר"מ שמידע כשבפגישה נוכח הרב משה אלמליח ראש מוסדות "הרבצת תורה על טהרת הקודש", הרב דניאל בן אבו ר"כ משכן חביב ורו"מ הישיבה הרב משה ברויאר ועוד מעסקני הקהילה החרדית בעיר.

בפגישה הביע המועמד יחיאל לסרי בפני הגר"מ שמידע את מחויבותו ונכונותו לפעול ולעשות לשמירת הסטטוס קוו בעיר, בענייני השבת והכשרות, תוך מתן מענה הולם לערכי ציבור שומרי התורה בעיר בשמירת מסורת התורה והיהדות. 

במקביל לכך, התנהל מו"מ עם נציגי אגו"י המקומית בעיר, לשם קבלת תמיכתו של הגר"מ שמידע.

על מכתבו של הגר"מ שמידע צירפו את חתימותיהם מנהיגי תנועת בני תורה, הגאון רבי צבי פרידמן שהוסיף במכתבו: "אחרי דהמרא דאתרא דקהילת בני התורה בעיר אשדוד ידידי ראש הישיבה דגרודנא הגאון הגדול רבי משה שמידע הגיע להבנות בענין צביון העיר אשדוד והעמדת צרכי הקהילה בדרך רבותינו זיע"א למשך השנים הבאות, ברור שיש לשמוע להוראותיו והדרכותיו גם בענין העומד לפנינו שהוא הבחירות".

וכן הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ראש ישיבת באר מרדכי, שהוסיף: "הנני מצטרף לדעתו של ידידי ראש הישיבה שליט"א למען חיזוק שמירת היהדות בעיר אשדוד והעמידה על המשמר מפני פרצות הזמן בברכת כהן באהבה לכל המצטרפים למען זה".

גם הגאון רבי אשר הכהן דויטש, מראשי ישיבת פוניבז', הוסיף בחתימתו: "דברי ראש הישיבה מרא דאתרא שליט"א אינם צריכים חיזוק וג"א מצטרף לקריאתו". 

יצוין כי לפי ההערכות, קהילת גרודנא בעיר אשדוד, מונה כ-800 מצביעים פוטנציאלים.