אאא

בוועד מיוחד לאברכים שמסר הגה"צ רבי שלמה ברויאר, משגיח ישיבת "בית מתתיהו", לתלמידיו בשכונת נווה יעקב בירושלים, התייחס המשגיח לבירור מהלך 'הנהגת הציבור' וחיוב 'ועשית ככל אשר ירוך' ו'אמונת חכמים'.

המשגיח פתח בהקדמה ארוכה על החיוב לשמוע בקול חכמים, ובדבריו קבע מי שייך להנהגת הדור ומי לא שייך. בדבריו, תקף המשגיח את המסיבות שנעשו עם בחירתו של משה ליאון וכינה אותם "טרף גמור".

"לצערנו זה עבר גם אלינו, ואנחנו כל הזמן מנסים לחזק את עצמנו שר' חיים צודק, ותראו כמה הוא צודק, וכמה הם נפלו, בכל מקום הוא צדק", אמר המשגיח, "בעומק, להשקפת התורה, לשמחה מה זו עושה? וודאי יש שמחה! אני יגיד לכם למה אני שמח, שהקב"ה האיר פניו וקצת סילק את ההסתרת פנים, והנהיגה אותנו ההנהגה בדרך הנכונה, זה הארת פנים.

"אם היה יוצא לא כך, והשני היה עולה לראש העיר, אז מה קרה? השתנה משהו בהשקפה? אנחנו צריכים לבחון את עצמנו, היינו גם אז עושים מסיבת הודיה, על זה שקידשנו שם שמים בסתר, לא בגלוי, בגלוי ר' חיים טעה, קידשנו שם שמים בסתר, ליוסף הוסיפו אות בשם על שקידש שם שמים בסתר, האם היינו אז גם עושים מסיבות? לא היינו עושים! נשאל את עצמנו, האם המסיבות שאנו עושים כי צייתנו לדעת תורה? או בגלל שהיינו יותר חכמים? ר' חיים היה יותר חכם! ר' חיים צדק! אם בגלל שר' חיים צדק, זה חסרון בהשקפה! כי אם הוא לא היה צודק, אז מה? הקב"ה פטר אותנו מהניסיון הקשה הזה, והאיר פניו אלינו. ועוד יותר גרוע מזה, אם חושבים 'אנחנו צדקנו', 'הראנו להם שאנחנו צודקים', זה טרף גמור".

 "המה כרעו": השמחה במוצאי הבחירות למועצה (באדיבות המצלם)

בהתייחסו להנהגה של מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ש אוירבך זצ"ל אמר המשגיח הגר"ש ברויאר: "קם יהודי שהוא גדול בתורה, שכולנו חייבים בכבודו, ומי שמזלזל בכבודו 'עקיצתם עקיצת עקרב ונשיכתם נשיכת נחש' ואני לא מקנא בו. הוא קם וסבר, ומותר לו לסבור ככה, ואם הוא כך סובר הוא חייב כך לסבור, אם הדעת תורה שלו היא כזאת, שההנהגה תועה ומכשילה, וגורמת אסון לעולם התורה. הוא אחז ככה, זה זכותו, הוא גדול מאוד בתורה. אבל הגדול הזה לא היה בהנהגה, אלו הם נתונים עובדתיים! הייתה לו ישיבה, תלמידים ומעריצים גדולים, הוא היה בעל חסד גדול נורא ואיום, הקים משפחות על הרגליים, אבל הנהגת עולם התורה לא היה שייך אליו. לפני שאמר את דעתו, אפי' שהיה לו ישיבה והיה אדם גדול בתורה, לא חשבו בכלל משהו על ההנהגה הקיימת. הוא אחז שההנהגה טועה".

המשגיח, הגאון רבי שלמה ברויאר (צילום: מאיר, מתוך ויקיפדיה)
המשגיח, הגאון רבי שלמה ברויאר (צילום: מאיר, מתוך ויקיפדיה)
הגדלה

"לפי כל מה שאמרנו עד כה", המשיך הגר"ש ברויאר, "הוא היה צריך לומר לתלמידיו, והיו גדולי תורה שאמרו כך לתלמידיהם, אני לא אזכיר שמות, אני סבור שההנהגה טועה וזה הרס לעולם התורה, אבל למעשה - תעשו בדיוק מה שההנהגה אומרת! אני לא זכיתי להיות בהנהגה, הקב"ה לא שם אותי בהנהגה, לא יודע למה, ככה זה, ההנהגה נמסרה ביד פלוני ופלוני, אתם תעשו למעשה בדיוק מה שההנהגה אומרת, בגלל שאני ואתם כפופים להנהגת עולם התורה".

לסיום שיחתו אמר המשגיח: "אנחנו צריכים לחזק את עצמנו באמונת חכמים אמיתית ללא פשרות ותנאים, וללא ראיות. הקב"ה יהיה בעזרנו, יש משבר גדול בעולם הישיבות, זה לא נוגע רק להשקפות, אלא זה נוגע גם ללימוד, ליראת שמים, זה נוגע איך תלמידים מקבלים מרבותיהם, זה נוגע להרבה שטחים בתוככי עולם הישיבות, ועל דא קבכינא, דברים שהיו מוסכמות של א' ב', היום זה מי אומר? אנחנו מאמינים שהקב"ה יחזיק את עולם התורה תמיד, עם כל המשברים והירידות והנפילות, עולם התורה יישאר נצחי, ונוכל להביא למלך המשיח את עולם התורה עד כמה שנוכל ברמה הנאותה".