אאא

פרסום ראשון: הקרב בבית שמש בין המפלגות החרדיות אמנם הוביל לכניסתה של 'אגודת ישראל' לקואליציה, והותיר (לבינתיים) את דגל התורה וש"ס בחוץ, אך במכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת', נחשף לראשונה כי במהלך החודש האחרון קראו רבני 'אגודת ישראל' לפעול לגוש חוסם - כל המפלגות יחד, מה שלא אירע בסופו של תהליך.

לאחר ניצחונה של עליזה בלוך, פעלו רבנים בכירים ליצור גוש חוסם - להליכה משותפת של כל המפלגות החרדיות למשא ומתן, דבר אשר היה מעניק לכלל המפלגות כוח בעירייה.

מי שהוביל את המהלך ליצירת גוש חוסם היה הגאון רבי אברהם צבי דירנפלד, רב חסידות בעלזא בעיר בית שמש. בכינוס שנערך מיד לאחר ניצחונה של עליזה בלוך בהשתתפות רבנים מ'אגודת ישראל' ומ'דגל התורה', ביקשו הרבנים ליצור בלוק מאוחד במשא ומתן.

וכך כתבו הרבנים במכתב הנחשף לראשונה ב'כיכר השבת': "התאספנו רבני הקהילות בעירנו בית שמש, כאיש אחד בלב אחד, כדי לחזק את שלוחי דרבנן ושלוחם דידן לעמוד על משמר התורה, החינוך, השבת, הכשרות, הטהרה והיהדות בעירנו ולהעמדת הדת על תילה.

"הננו קוראים לנציגי כל החוגים וכל העדות החרדים לפעול כאיש אחד, באחדות, למען צרכי צביון העיר ברוחניות ובגשמיות. הליכה באחדות ובלב אחד היא חובת השעה ויש בזה משום זה קלי ואנווהו. למען הרבות כבוד שמים ולקדש שמו ברבים. ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו".

על המכתב חתמו הרבנים: רבי נתן קופשיץ, רבי מרדכי גולדשטיין, רבי שלמה זלמן פרלשטיין, רבי אברהם צבי דירנפלד, רבי אריה צבי רוטנברג, רבי יצחק אייזיק ברוך קלינמן, רבי שמואל יוסף שטיצברג, רבי דוד רייכמן, רבי יוחנן יעקבס ורבי שמואל יעקב לנדא.

מכתב הרבנים
מכתב הרבנים
הגדלה

יצוין, כי בימים האחרונים גוברות האשמות מצד בכירים בדגל התורה וש"ס כי באגודת ישראל סגרו עם עליזה בלוך עוד קודם הבחירות. לדברי הבכירים: "רשימת השלל שקיבלה אגודת ישראל לא מותיר מקום לספקות. ברור כי המתנות הגיעו לאחר תמיכה מוקדמת".

באגודת ישראל דחו את האשמות, והגיבו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "אגודת ישראל בכלל ובפרט בבית שמש עובדים מתוך אחדות מלאה, ואחריות ציבורית, לא פחות ממפלגות חרדיות אחרות שהוכיחו שהם יודעות לדרוש ביטול הסכמים עם אגודת ישראל, גם במחיר של לשבת יחד עם סגן רפורמי במועצת העיר. הנושאים הקריטיים לציבור החרדי בבית שמש, עוגנו בהסכם מול ראש העיר ולא בכותרות של פוליטיקאים שרצו לקבל תיקים כאלה ואחרים. אותם פוליטיקאים מנעו מאבוטבול לסגור לפני הבחירות עם סיעת הליכוד ותנועת יחד בראשות אלי ישי, תוך שהם מנכסים את סגנות ראשות העיר אליהם. נתוני הקלפיות בעיר מצביעים באופן ברור שכל המצביעים של 'אגודת ישראל' יצאו והצביעו למשה אבוטבול לראשות העיר".