אאא

מפעל חייו של מרן ראש הישיבה הגאון ריב אהרן לייב שטיינמן זצ"ל היה ללא ספק ברשתות הכוללים המפוארות בהן חוסים אלפי אברכים. מי שייחשף להיקף הכוללים, יתקשה שלא להחזיק ראשו בהתפעלות.

מדובר ברשתות המקיפות אלפים רבים של אברכים ובני תורה, בעלות מחזור כספי של עשרות מיליוני שקלים, רובם מכספי נדיבי חו"ל, ש"חונכו" מחדש להוזיל מכיסם סכומים אגדיים לעולם התורה, בעידודו ובהכוונתו הישירה של מרן הגראי"ל זצ"ל.

לרגל יום השנה הראשון להסתלקותו, חושף 'כיכר השבת' תיעוד וידאו בלעדי ממפגש בין אחד התורמים החרדים לראש הישיבה זצ"ל. במרכז הפגישה עלתה לדיון משפחת רוטשילד המפורסמת. לאורך כל הפגישה ניתן לראות את הסלידה של ראש הישיבה מהכסף, עד ההתבטאות המפתיעה על המשפחה העשירה: "לא נשאר מהם זכר יהודי".

בפגישה, בה השתתף הגאון רבי שלום בער סורוצקין, שהיה מתלמידיו הקרובים של מרן זצ"ל, סיפר ראש הישיבה: "שאלו את ר' פרידא מה תחפוץ עשירות, לילדים ולצאצאים או אריכות ימים, ללמוד תשובתו הייתה שהוא לא רוצה עשירות".

"אמר לו הקב"ה: בגלל זה ייתן לו את שני הדברים. אבל רואים שהיהודי הזה היה לו שכל, הוא יכל לבקש עשירות והוא לא ביקש. אומרים שבעל ההפלאה בירך את משפחת רוטשילד שהייתה אז לפני 200 שנה שלא תיפסק עשירות מהם, תמיד היה להם שם שהם עשירים גדולים".

"היום לא נשאר מהם זכר יהודי! כולם התחתנו עם גויות". סיים ראש הישיבה.

הגביר השיב בסיפור משלו על משפחת רוטשילד: "אני אספר סיפור מדהים: יהודי אחד התחתן עם ישראלית, והיה לו בן ובת, שני ילדים, לקחתי אותו לפני הבר מצוה לסופר והראה לו איך הוא כותב ומכין את התפילין ועשינו לו בר מצוה והתחיל להניח תפילין.

"בהמשך הם שלחו אותו לבית ספר כללי, לא רצה להתקדם עם זה. ואח"כ הילד נפטר, ובלוויה אמר אביו אוי היית היהודי האחרון במשפחה. כי הלוא הוא רצה ויכל".

"הוא קנה כלים עבור אורחים יהודיים שיזדמנו לו, הוא לא נתן כלים ח"פ, אלא קנה כלים עבור זה. (אבל הוא לא שמר כשרות)".

הגראי"ל: "אבל הוא עצמו לא זכה". הגראי"ל: "אוי זה קללה".