אאא

בעקבות המאבק שהוביל ראש עיריית בני ברק, אברהם רובינשטיין, לפינוי שמונה בתי כנסת שנבנו שלא כחוק על שטחים ירוקים שנגזלו מהציבור, ולקראת ההבנות שהתגבשו עם 'הפלג הירושלמי' ובעלזא לפינוי מרצון, חתמו רבני בני ברק על מכתב חיזוק מיוחד בראש העיר ומחאה על הרדיפות נגדו.

"הננו להביע בזה", כותבים הרבנים, "את מחאתנו וכאבנו על הרדיפות והפגיעות בשלוחא דרבנן מקים עולה של תורה בארץ ישראל על ידי רשת הכוללים נחלת משה ומוסר נפשו לימין הכלל והפרט ועומד על המשמר בעירנו איש אמונם של גדולי הדור וכל מעשיו על-פי הצעתם והוראתם, הרב אברהם רובינשטיין שליט"א".

הרבנים מוסיפים וכותבים: "והננו לחזק את ידו בעבודת הקודש והרמת קרן התורה ובעזרת השם יזכה להמשיך בפועליו הגדולים להרבות כבוד שמיים עד ביאת גואל צדק".

על המכתב חתמו עד כה, בין היתר: הגר"ש בעדני, הגר"ש שטיינמן, הגר"ש בן שמעון, הגר"מ פחימה, הגר"י סילמן, הגר"ש רוזנברג, הגרש"צ רוזנבלט, הגרח"פ ברמן, הגר"י סטפנסקי, הגר"א גרבוז, הגר"ב ויסבקר, הגר"י רוזן, הגרמ"ש אדלשטיין, ועוד שורת רבנים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף, רבני קרית הרצוג בראשות הגאון רבי יהודה אריה שוורץ, חתמו על מכתב חיזוק נוסף, בענין בית הכנסת של 'הפלג', בו הם כותבים: "בדבר בית הכנסת שנבנה שלא כדין בשכונתנו, הננו להבהיר בזאת שידוע לנו שידידנו ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שיחי' פועל תמיד ע"פ הוראות גדולי ישראל שליט"א וכך פעל גם במקרה הנ"ל.

"ואף ידוע לנו שהוא השתדל הרבה לפנים משורת הדין למנוע את הריסת ביהכ"נ ואף הציע לגבאי ביהכ"נ ולרבניהם להעתיק את המבנה למקום אחר שיעמוד לרשותם, דבר שהיה חוסך את הנזק למבנה, ולצערנו הדבר נדחה על ידם".

רבני השכונה מוסיפים וכותבים: "צר לנו לראות ולשמוע את הפגיעה בשמו הטוב של הרב רובינשטיין תוך הטחת ביטויים חמורים שאין הדעת סובלתן כלפיו וכלפי ב"ב ועוזריו. ועל כולם, הירידה לשפל חדש בפתיחת קו טלפון מיוחד למלשינים ומוסרים, לשפוך בו צחנת רשעותם ורוע לבם ולשונם, וידוע שכבר כרתם דוד המלך ע"ה ברוח קדשו מתקוות חיי נצח".