אאא

עשרים שנה לאחר שהוקמה, ישיבת "כנסת שלום" בנשיאות הגאון רבי אליהו רפול צפויה להיסגר, זאת לאחר שמעמדה פחת וביקושה ברחוב הספרדי התמעט בשנים האחרונות.

הישיבה נוסדה בבני ברק לפני כעשרים שנה על ידי הגאון רבי אליהו רפול ראש מוסדות "נווה ארץ". בראשות הישיבה עמד הגאון רבי פנחס ברונפמן המשמש בכובעו השני כמו"ץ אצל הגאון רבי מרדכי גרוס.

לפני כחמש שנים העתיקה הישיבה את מקומה מבני ברק ליישוב באר יעקב. אז מנתה הישיבה כ-160 תלמידים. בשנתיים מתוך החמש שנים לא פתחה הישיבה שיעור א' בשל חוסר ביקוש.

הישיבה החלה את אלול האחרון עם 45 בחורים בלבד. כאשר בתקופה האחרונה סולקו עשרה בחורים מהישיבה.

בסוף השבוע האחרון הודיע ראש הישיבה לתלמידים כי הישיבה נאלצת לסגור את שעריה לאחר שנותרו בישיבה רק 30 תלמידים.

קבוצת בחורים פועלים בימים אלו אצל נשיא הישיבה הגאון רבי אליהו רפול בניסיון אחרון למנוע את סגירת הישיבה.