אאא

הגוש החוסם של דגל התורה וש"ס מול ישראל פרוש באלעד יעמוד הערב (רביעי) למבחן. בשבוע שעבר הודיע פרוש כי הוא מזמן ישיבת עירייה למינוי שלוש ועדות בלבד, הנחוצות לדבריו לניהול העיר ולמען התושבים. הוועדות הן הכספים, מכרזים והנחות בארנונה.

פרוש בחר להעניק סוכריה לדגל וש"ס, כשהוא מצהיר מראש שלהן תהיה זכות הבחירה ראשונה לשתי הוועדות החשובות, כשאגודת ישראל תקבל את הוועדה השלישית.

אלא שעתה, כאמור, עומדות דגל התורה וש"ס במבחן הגוש החוסם. האם הן יתמכו במינויים בישיבת העירייה או שמא יבחרו בהתנגדות מאוחדת והפלת ההצעה.

שבועיים לפני הבחירות, כשבקרב מצביעי דגל התורה הפוטנציאליים החלה תסיסה בעקבות שמועות על גוש חוסם מתוכנן בין דגל לש"ס, הצהיר גפני בכנס בחירות באלעד כי "אנחנו לא עושים גוש חוסם, וכל הדברים שממציאים עלינו, אנחנו לא עושים כלום". הוא חזר על הדברים פעם ועוד פעם, וחתם בכך ש"גם אם יגידו שכן, לא יהיה גוש חוסם".

אלא שחודש לאחר הבחירות נחשף הסכם שנחתם בין ש"ס ודגל התורה עוד לפני הבחירות, ובו נכתב מפורשות בסעיף 8 כי "התנועות מתחייבות כי לא יכנסו לקואליציה עתידית, ולא יכנסו חברים נוספים לקואליציה עתידית בלי הסכמת שתי התנועות". הסכם שסותר את מה שאמר גפני כשבועיים לאחר חתימתו.

המבחן, יהיה כאמור הערב, כאשר ראש העיר יעלה להצבעה את מינוי הוועדות, ודגל התורה המקומית תיאלץ לבחור בין התנהלות עניינית לטובת התושבים - כפי שטוען ראש העיר, לבין גוש חוסם.