אאא

פרסום ראשון: שלושה ימים לאחר ישיבת מועצת העיר בית שמש, בה אושר מינוי הסגן של 'אגודת ישראל' בעיר, אישור בעקבותיו מונה דודי זלץ מ'דגל' לסגן ראש עיריית ביתר עילית, נראה כי הסאגה סביב המינוי לא תמה.

'דגל התורה' בבית שמש פנתה לממונה על המחוז במשרד הפנים, חיים יפרח, להורות על ביטול ההצבעה בשל שורת פעולות בלתי חוקיות מצד העירייה והעומדת בראשה עליזה בלוך.

במכתב, שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', כותב חבר סיעת 'דגל התורה', משה מונטג: "לפני קיום הישיבה פנינו מספר חברי מועצה, ליועץ המשפטי לקבל את החוזים וכן את שמות אנשים ע"מ שנוכל להתכונן כראוי לישיבה. תשובתו כי החוזים הם אחידים וע"כ לא נשלחו, אבל את שמות האנשים שנוכל לברר עליהם טרם הצבעה, לא קיבלנו על אף שבפקודת העיריות נכתב במפורש כי יש חובה לצרף 'ככל האפשר' את החומרים טרם קיום הישיבה".

חברי 'דגל' באופוזיציה (צילום: אבי רבינא, כיכר השבת)
חברי 'דגל' באופוזיציה (צילום: אבי רבינא, כיכר השבת)

"ברור כי ראש העירייה ידעה על שמות האנשים טרם קיום הישיבה", כותב מונטג, "וע"כ לא היה ניתן להצביע בשיקול דעת במצב שכזה על החלטה ללא הפרטים מראש".

מונטג מוסיף וטוען כי "לא ייתכן להפוך את חברי המועצה לחותמת גומי של מאן דהוא, חברי המועצה אמורים לבדוק ולקבל כל אינפורמציה נדרשת באשר לנושאים שעל סדר היום של הישיבות".

"על אף שבפקודת העיריות נכתב כי חובה לציין בירור כל נושא בסדר היום, לא צוין בסדר היום לפי איזה סעיף הם ימונו וכן לא צוין האם מדובר בסגן בתואר או סגן בשכר", טוען מונטג במכתבו.

מונטג מוסיף וכותב כי "מכיוון שלסעיף 6 בסדר היום לא היה רוב מבין חברי המועצה, הודיעה ראש המועצה על קיום הצבעה חוזרת ... למחרת בשעה 18:00. בישיבה התבקשה ראש העירייה להוציא זימונים כדין, לאור העובדה שחלק מחברי המועצה לא היו בישיבה וע"כ חייבים להודיע להם על קיום הישיבה. לצערי לא יצא כל זימון לישיבה ולכן חלק מחברי המועצה לא ידעו על קיומה ולא הגיעו ועקב כך נפגע היכולת מחברי המועצה להביע עמדתם".

"יודגש", הוא כותב, "כי אני וחברי באופוזיציה, חזרנו והתרענו בדבר אי חוקיות נושאים בסדר היום ו/או הצבעה של חברי מועצה ולצערנו דברינו נפלו על אוזניים ערלות".

לסיום, כותב מונטג: "אודה על התערבותך ולהורות לראש העירייה גב' עליזה בלוך לפעול בהתאם להוראות החוק ולבטל את ההחלטות שניתנו בניגוד לחוק".

המכתב המלא של משה מונטג: