אאא
מרגי - בשיחה גלויה על יחסיו עם דרעי וישי
(מנהל אולפן: אריאל ליבא)