אאא
אשר: 'הליטאים לא מוכנים להמשך העוולות'
(מנהל אולפן: אריאל ליבא)