אאא

מליאת הכנסת אישרה הלילה (רביעי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הגמ"חים יחד עם ההסתייגות של הטבות המס ליישובי הפריפריה, שהגיש יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני.

חוק הגמ"חים יסדיר, לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, את פעילות הגמ"חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, המקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, אמר בדיון כי "אנחנו עומדים לאשר את הצעת החוק שעמלנו עליה קשות במשך תקופה ארוכה ואני מברך עליה. אני מבקש להזכיר שמדובר בהצעת חוק ממשלתית שתסדיר לראשונה את הגמ"חים בישראל.

"לעניין ההסתייגות, מדובר בהטבות מס לישובי הפריפריה, מתוך אחריות עשינו את הוראת השעה הזו. יש לזכור שהחקיקה שקידמנו הגיעה במקום בו לא היה מענה לאותם ישובים, יש לזכור שהחקיקה שאיש לא ערער עליה והתבקשנו לעשות נוכח פסיקת בג"ץ הייתה גם היא כהסתייגות. אני מודה לכל השותפים, ולצוות הייעוץ המשפטי לוועדה".

שר הפנים אריה דרעי אמר בדיון כי "הממשלה שכחה את הפריפריה, היא שכחה את הטבות המס בקו העימות. אנחנו דואגים כאן לפריפריה. הממשלה תומכת בהסתייגות הזו, היא הסתייגות חשובה, בגלל הנסיבות שקרו לא היה ניתן לחוקק את זה בצורה מסודרת, הממשלה לא רצתה לפגוע בתושבים. אני חושב שאין לזה השלכה תקציבית כי סעיף 38 ב חל, גם יועמ"ש משרד האוצר אמר שהוא חל. אבל גם אם הוא לא יחול, ויש לזה משמעות תקציבית, הממשלה מסכימה לסעיף הזה".

17 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק, לא היו מתנגדים.

ח"כ גפני אמר לאחר אישור החוק כי "הגמ"חים הם מוסד מפואר של העם היהודי, היה צריך אומץ רב לחוקק את החוק, אחרי הרבה קשיים והתמודדות לא פשוטה, אני שמח על כך שהעברנו את החוק יחד עם ההסתייגות של הטבות המס ליישובי הפריפריה, אני מודה לקב"ה על הסיעתא דשמיא הגדולה שניתנה לי".

כאמור, זהו החוק האחרון של הכנסת ה-20 שננעלה והתפזרה מיד לאחר אישורו של החוק.