אאא

חבר המועצת של 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, ביקר אמש (רביעי) בשעת לילה מאוחרת, בבית הכנסת "יחל ישראל" במודיעין עילית, ותקף את האנשי העמותה המנהלת של בית הכנסת שדורשים את פינוי מתפללי 'הפלג'.

"יש לי התרגשות לראות את בית הכנסת", אמר הגרב"ש בנאומו, "ממש כזה פאר והדר, וצריך לברך שבית הכנסת המפואר הזה ימשיך למלא את התפקיד שלו".

הגרב"ש המשיך ואמר כי "אחד מהקללות התורה זה 'והשימותי את מקדשיכם', לא שהם יוחרבו אלא שיעמדו שוממים. רואים מזה שלהפוך בית כנסת לשומם זה אחד מהקללות הגדולות ביותר. לכל הפחות אם הם היו מחפשים לעשות משהו אחר עם בית הכנסת, אבל הם רוצים רק לפנות את בית הכנסת, פירוש הדבר שהם רוצים לסלק את השכינה מהמקום שהיא נמצאת, לקחת בית כנסת ולרוקן אותו זה אחד מהדברים החמורים".

"אנחנו מאוד מתפעלים מהקהל שנמצא פה שעומד על המשמר מול אלה שכל רצונם ש'גם לי גם לך לא יהיה' העיקר שזה יהיה שומם", הוסיף הרב דויטש, "אני מסתכל פה מסביב, אולי תגידו לי איפה צריכים פה תיקונים, אני מנסה לחפש, אולי אני לא מספיק מבין. אני רואה פה בית מדרש מתוקן משובח ומפואר, הלוואי שכל בתי הכנסת ייראו ככה. הם לוקחים איזה שהוא תירוץ וממש עושים, כשהמטרה המוצהרת שלהם היא - לרוקן את בית הכנסת, שלא יהיה פה אף אחד".

הגרב"ש המשיך ואמר כי "אנחנו לפעמים לא מודעים לחומרת הדברים, אבל מה שאני מציע כאחד הדברים שיכולים לעזור במצב כזה, לעשות איזה קבלה כדי שבית הכנסת הזה יישאר כבית לתורה ותפילה.

"בהרבה קהילות עשו פעם יומן על הגזירות שעברו עליהם, ואחד מגדולי ישראל של הדורות הקודמים אמר שזה בגלל שדיברו בבית הכנסת, ומדובר בגזירות קשות מאוד, כמו עלילות דם ושריפת יהודים על המוקד, וכל זה קרה בגלל שלא כיבדו מספיק את בית הכנסת, אז כנגד זה, כשרוצים כל כך לחלל את קדושת בית הכנסת הזה, חשוב מאוד שפה תתקבל החלטה ותקנה חזקה שלא מדברים שום דברים בטלים וגם לא פוליטיקה שזה נכלל בגדר דברים בטלים.

"אני חושב שאם תהיה פה תקנה כזו, שלא יהיה כאן יותר קלות ראש - כנגד הקלות ראש שאלו רוצים עכשיו לעשות, זה אחד הדברים שהכי יכולים להועיל. אני לא בקי בסגולות אבל זה דבר ידוע, שזה הדבר הכי חשוב בבית כנסת".

לסיום, אמר הרב דויטש כי "אני רוצה לברך את הציבור הגדול והחשוב פה, שיצליחו נגד מה שרוצים לעשות, ובית הכנסת הזה חלילה לא יתרוקן. שזה דבר חשוב גם מהבחינה הזאת שזה יכול ליצור תקדים במקומות אחרים, שגם לא יצליחו להחריב אז ינסו לשומם חלילה בתי כנסת בכל מיני אמתלאות, וזה חשוב באופן כללי שיידעו שלא נוגעים בבתי כנסת ובמוסדות הציבור שלנו".