אאא

פרסום ראשון: על רקע המאבקים ו'הגוש החוסם' שהקימו דגל התורה וש"ס מול ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, הוא זוכה כעת למכתב תמיכה גורף ונדיר מהאדמו"רים, הרבנים ועשרות קהילות חסידיות בעיר.

במכתב התמיכה שכתבו האדמו"רים, יחד עם רבני קהילות החסידים באלעד, הם אף מביעים מחאה חריפה נגד "גורמים שלא בוחלים בצעדי מלחמה בו, הכוללים מסירות והליכה לערכאות", כשהם מכוונים לנציגים מהמפלגות היריבות.

וכך כותבים האדמו"רים ורבני הקהילות במכתב שנשלח בשם 'איחוד הקהילות החסידיות באלעד': "באנו בשורות אחדות אלה בדברי חיזוק והבעת תמיכה בהאי גברא רבא, שלוחא דרבנן ושלוחא דידן, שליח המוסר נפשו בשליחותו, בנאמנות רבה ובהתמסרות אין קץ בתפקידו מזה כחמש שנים כראש העיר אלעד ה"ה הרב ישראל פרוש שליט"א".

"כגברא דמרא סייעא, זכה בשנים האחרונות לפעול רבות ונצורות למען העיר אלעד ולהרים קרנה בכל תחום, למען תושביה ולמען עתידה. כשהוא משכיל לפעול יחד עם כל הקהילות, העדות והזרמים בעיר אלעד, לשביעות רצון כולם. ועתה, לאחר תקופת הבחירות שחלפה, ואשר בה הוא נשלח שוב על ידי גדולי התורה והחסידות מאורי הדור חברי מועצת גדולי התורה שליט"א לעמוד שוב בראשות העיר, ובחסדי השי"ת הוא גם הצליח ונבחר לעמוד שוב בראשות העיר".

במכתב מובעת כאמור מחאה חריפה מאוד נגד גורמים שפנו לבית המשפט בדרישה לביטול הבחירות, תוך "הטלת רפש" על פרוש. הרבנים החסידיים כותבים: "באנו להביע מחאה אדירה על אותם גורמי שוליים שלא בוחלים בשום אמצעי, ולאחר שבמהלך השנים האחרונות פעלו בהיחבא ובמסתרים והיו בכלל ארור מכה רעהו בסתר לקלקל ולהשחית כל דבר נכון וראוי שהקים ראש העיר לבקשתם של גדולי ישראל ופגעו אף במוסדות ישיבות קדושות ועוד - עתה הגדילו חוצפתם, ובעזות מצח ההינו לשלוח יד בתורת משה, ותבעו בערכאות נגד דעת גדולי ומאורי הדור שליט"א ועל החלטתם לתמוך במועמדותו של הרב ישראל פרוש, בתואנות בליעל שונות ומשונות שיסודם שקר וכזב, כשכל מטרתם הוא למנוע את המשך השלום והאחדות בעיר אלעד תוך הטלת רפש וחוצפה במורי דרכנו שליט"א".

המכתב
המכתב
הגדלה

"וכדי שלא ישתמע דמדשתקי ניחא להו ח"ו, הרינו מבהירים את מחאתנו והתראתנו כלפי אותם גורמים, אשר לא יינקו מדין שמים כדין המרים יד בתורת משה רח"ל".

הרבנים החסידיים אף מרמזים לתמיכה שניתנת לאלו שעתרו נגד פרוש, מכיוון חברים בסיעות הפוליטיות בעירייה, כשהם "קוראים לכל קהילות הקודש בעיר אלעד, ובפרט בעמדנו כיום, לבל נהיה כפויי טובה. הבה נקיים את הנאמר בתורה "אל תעמוד על דם רעך" השמיעו את מחאתכם שלא יתפרש דנייחא לכם, ותעשו הכל כדי להחזיר השלום והאחווה לעיר למען ייטב להם כל הימים".

כפי שדווח ב"כיכר השבת", ועדת הרבנים החסידית הפכה כזכור לדומיננטית ביותר בשבוע האחרון, כאשר לפני מספר ימים היא שיגרה מטעם רבני הקהילות מכתב לרבני דגל התורה, בו הם מתייחסים לאי התקדמות המו"מ בין 'דגל' לבין פרוש, למרות שלדבריהם הוא פנה אליהם לשם כך שוב ושוב.

הרבנים החסידיים גם קבעו, כי הם אלו שייצגו את אגודת ישראל במשא ומתן, ועל כן הם ממתינים לפניה מטעם דגל התורה - פניה שלדבריהם עדיין לא הגיעה.