אאא

בבית הכנסת (השטיבלאך) 'זיו יהודה' בקרית הרצוג בבני ברק, נערכה מגבית לטובת קיום בית הכנסת עם הבטחה לפרסי הגרלה לתורמים - פרס ראשון צימר לכמה ימי נופש בצפת ופרס שני 20,000 שקלים במזומן. 

בהגרלה המקדימה שנערכה תוך כדי ההתרמה, זכה האברך א"כ, בנופש בצפת, אך סירב לקבל את הפרס ותרם את השווי של הפרס, בסך אלף שקל, לבית הכנסת.

בהגרלה הגדולה על סך 20,000 שקלים במזומן, זכה שוב האברך א"כ.

אחד ממתפללי בית הכנסת אומר ל'כיכר השבת' כי "העובדה שהאברך זכה שוב מלמדת שאין הקב"ה מקפח את השכר של מי שתורם למען החזקת תורה ותפילה".

בית הכנסת זיו יהודה הוקם לע"נ הגאון הצדיק רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל.