אאא

הגאון הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ חשף כיצד נערים מתחזקים גילו כי הם בכורים שלא נפדו וזאת בזכות קבלה טובה שקיבלו על עצמם.

"הזמינו אותי למסור שיחה בישיבה לבעלי תשובה", סיפר הרב גמליאל לרב שמחה סמואלס , "כדרכי בקודש הבאתי איתי דפי קבלה, כל בחור המעוניין בכך מקבל על עצמו קבלה טובה ואני לוקח את הדפים איתי למקומות הקדושים ומעתיר בתפילה על המקבלים על עצמם קבלה טובה".

הגר"ג רבינוביץ ממשיך בסיפורו המרגש: "ויהי בחלוף  שבועות מספר, קיבלתי שיחה מראש הישיבה ובקשתו בפיו, שאפדה בפדיון הבן שניים מהבחורים בישיבתו, וסיפר בהתרגשות רבה שאחד מהבחורים קיבל על עצמו לקרוא כל יום בהנחת תפילין את פרשת 'קדש לי כל פטר רחם' ו'כי יביאך', והנה הוא קורא את עניין פדיון הבן, ומכיוון שהוא בכור לאביו ואמו התעניין מהן ההלכות והתברר לו שהוא בכור שלא נפדה בינקותו...".

מתברר, כי התגלית הביאה לכך שבחור נוסף נזקק לפדיון הבן. "נעשה רעש בישיבה על התגלית", סיפר, "ועוד בחור בישיבה, בכור גם הוא, החל לברר אצל הוריו אם פדו אותו והתברר כי הוריו שהיו רחוקים מתורה ומצוות אכן לא פדו אותו, והנה נעשה מצב ששני בחורים צריכים פדיון והכל בזכות קבלה טובה שקיבל על עצמו אותו בחור להתחזק באמירת ארבעת הפרשיות עם התפילין...".

הגר"ג רבינוביץ שפדה את הבכורים בעצמו משום שהוא כהן, מסיים את סיפורו עם מסר עצום: "לכאורה קבלה פשוטה אך קבלה ששינתה את המציאות אצל שני בחורים".