אאא

נשיא בית הדין הגדול, הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו במתקפה חריפה נגד רבנים מישראל שיוצאים לחו"ל ומגיירים בסיטונאות ללא ידע את מי הם מגיירים.

 במהלך כנס הדיינים השנתי תקף הגר"ד לאו את התופעה החמורה ואמר: "לצערי בחודשים האחרונים שנכנסתי לנושא הגיור,שזה נושא בפני עצמו, אחד הדברים שראיתי, ולצערי יהודים אשר נראים כלפי חוץ יראים ושלמים, יהודים שנראים כאנשי תורה, כאנשי יראה, מסתובבים להם בעולם ומבצעים גיורי בזק".

לדבריו: "אני לא מצליח להבין איך האנשים הללו ישנים בלילה, אם נוסע אדם לבריסל, יהודי תלמיד חכם, כולנו מכבדים אותו, ובאותו יום מגייר 8 אנשים שאינך יודע מאין באו ולאן הם ילכו, ואיך הם יחיו עכשיו, זה פשע. אם נוסעים לפנמה, למקסיקו, מגיעים אנשים באיצטלא דרבנן, אני בכאב גדול על העניין הזה".

נשיא ביה''ד הגר''ד לאו, הערב
נשיא ביה"ד הגר"ד לאו, הערב
הגדלה

נשיא בית הדין הוסיף והודיע לדיינים: "הודענו שאנחנו ברבנות הראשית ובבתי הדין הרבניים לא יכירו בהם, הודעתי גם לקהילות בחו"ל".

בסיום דבריו הוסיף: "אני מקווה שהסיעתא דשמיא והבינה תגבר אצל אותם אנשים, לפעול כדרכה של ותורה, לעשות כמו שצריך, בס"ד גם בימים הללו נזכה כולנו לעשות את הדברים בצורה הראויה, לקדש את שמו ולהגביר את אהבת ה' בעולם".