אאא

35 שעות בלבד עומדים לרשות ראשי, מנהלי, אברכי ותלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' בכדי להשיג את הסכום האסטרונומי: 35 מיליון ש"ח.
חצי מהסכום כבר נתרם על ידי נדיבים מחוץ לארץ, שהתנו את התרומה שלהם בכך שהנהלת הישיבה תגייס סכום דומה ממקורות עצמאיים.

כדי לעמוד ביעד הוחלט לגייס את אברכי ותלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' מכל רחבי הארץ יחד עם הציבור כולו כדי להשיג את היעד ולמקסם כמה שאפשר את מעגלי התורמים ולשתף אותם בהחזקת תורה ועמלי תורה שלומדים מתוך הדחק במוסדות הרבים הפזורים על פני כל הארץ .

ההתרמה שתיערך בשבוע הבא בימים שלישי ורביעי ר"ח אדר א', נועדה להעלות על דרך המלך את האימפריה התורנית העצומה שקמה לה בשנים האחרונות ושתחת כנפיה חוסים למעלה מ-6,000 עמלי תורה החל מכיתות ה'חיידר' דרך הישיבות קטנות והישיבה גדולה וכלה בכוללים הפזורים בכל רחבי הארץ. בהנהלת הישיבה ידאגו לכך שהכסף ישמש לרווחת האברכים, הן לכיסוי חובות העבר והן לרווחתם בעתיד.

מעמד הפתיחה של המגבית נערך במעונו של נשיא הישיבה שר התורה, לשם הגיעו ראשי הישיבה, ראשי הכוללים ונדיבי עם שלקחו על עצמם סכומים משמעותיים למען המטרה.

ראש הישיבה, רבי שלום בער סורוצקין, הציג בפתח המעמד את הדחיפות שבקיום המגבית לעת זו, אשר כדברי מרן יש בה משום הצלת עולם התורה ממש. הוא הרחיב ותיאר את התנהלותה של "עטרת שלמה", אותה נושא על כפיו ממש ולמעלה מדרך הטבע, ואשר שר התורה רואה בה כישיבתו שלו, וכל הדבר יביאון אליו, ועל פיו ישק כל דבר.

ראשי הישיבה, רבי חיים פינשטיין ורבי חיים מרדכי אוזבנד , נשאו אף הם דברים, ועוררו את הציבור על חשיבותם ומעלתם של תמכין דאורייתא, ועל גודל שכרם בזה ובבא, כאשר הופכים הם שותפים של ממש בלימוד התורה בממלכת התורה "עטרת שלמה" על כל זרועותיה.

לאחר מכן הוקרא מכתבו ההיסטורי של מרן שר התורה בו הוא כותב בכתב ידו:

"בדבר המגבית להצלת ישיבות ומוסדות עטרת שלמה, הנה ידוע שהוא מהמוסדות הגדולים בעולם התורה והצלתם הוא הצלת עולם התורה, ובהצלחת המגבית בעזה"י יתפרנסו כמה עשרות אלפים בני תורה".
במכתבו, קובע מרן כי השתתפות במגבית הרי היא בגדר "מצוה עצומה ונדירה והזדמנות שאין כל יום מתרחיש מצוה כדין".
שר התורה חתם את מכתבו בביטוי "כי בנפשי הדבר" והוסיף ברכה נדירה לתורמים והמסייעים כי:
"כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא, נחת דקדושה שיהיו בניו ת"ח ועובדי השם והצלחה בפרנסה"

בתום המעמד, יצאו ראשי הישיבה לבתיהם של גדולי ישראל, הגרי"ג אדלשטיין, והגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש והגרב"ד פוברסקי שקיבלו את פניהם בחום, העניקו מתרומתם לקופת המגבית וחתמו אף הם על מכתבו הנדיר של שר התורה - וכיהודה ועוד לקרא הוסיפו:
"על החובה הקדושה שמוטלת על כל אחד ואחד להתגייס בכל כוחו למען הצלחת המערכה שגופי תורה רבים תלויים בה".

כעת מופנית מלוא תשומת הלב להכנת ימי המגבית שיערכו בר"ח אדר הקרב שיחול בשבוע הבא, תוך בניית מערך לוגיסטי בליווי וגיבוי אנשי מקצוע רבים המגוייסים להצלחת הקמפיין לצורך עמידה ביעד השיא שהוצב.