אאא

שמחה וקורת רוח נרשמה עם היוודע הבשורה על שובו של נשיא המועצת, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, לביתו, לאחר שהות של מספר ימים בבית החולים, לאחר שמעד לפני כשבועיים.

מיד עם שובו של ראש הישיבה למנוחה בבית חתנו בשכונת רמות בירושלים, שקע בעומקה של תורה. בני ביתו ניסו לשכנעו לנוח מעט, וזאת בהמלצת רופאו, אך חכם שלום התבטא בפניהם כששמחה נסוכה על פניו: "זו המנוחה האמיתית, התורה היא הרפואה".

ראש הישיבה אף ביקש למחרת להגיע לישיבה ולמסור את שיעורו היומי הקבוע בהיכל הישיבה, עליו מקפיד במשך עשרות שנים שלא לבטלו, אך לאחר התייעצות בני הבית עם רופאו האישי, הוחלט כי השיעור יימסר בבית.

אך מכיוון שהמקום צר מלהכיל את עשרות התלמידים והאברכים המשתתפים בקביעות מידי יום בשיעורו בהיכל הישיבה, הוחלט כי מספר מצומצם של תלמידים יעלו מידי בוקר למעונו לשמיעת השיעור היומי וזאת על מנת שלא לבטל את הקביעות.

במשך כשעה ארוכה פלפל ראש הישיבה עם תלמידיו בסוגיות פרק 'כיצד הרגל' ובדברי הראשונים והאחרונים בסוגיה.

הגר"ש אף חיזק את התלמידים להשקיע כל עמלם בתורה והתבטא במהלך השיעור: "לולי תורתיך שעשועי אז אבדתי בעוניי". התרגשות אחזה בקרב התלמידים לראות את ראש הישיבה, כיצד למרות חולשתו הוא מוסר את נפשו למסור בפניהם את השיעור.