אאא

חברי המועצת של 'הפלג הירושלמי' - הגאון רבי עזריאל אוירבך והגאון רבי ברוך שמואל דויטש ערכו בסוף השבוע ביקור מיוחד במעונו של האדמו"ר מהרז"ל מסאטמר.

באורח נדיר יצא האדמו"ר ממעונו כדי לקבל את פניהם ובירכם על ההצלחה של מגבית "יזכור אהבתו", לטובת מוסדות 'הפלג', וציין את העובדה שרבבות תרמו לסייע, זה דבר שאינו מובן מאליו. 

הרבנים הודו לאדמו"ר על תמיכתו הנרחבת בשנים האחרונות במוסדות 'הפלג' שהתנתקו מתקציבי משדד החינוך ודיברו על החשיבות הגדולה והצורך בחינוך שאינו מושפע מהתכנים של משרד החינוך והמחוז החרדי.

הגר"ע אוירבך תיאר בהרחבה בפני האדמו"ר את מאבקו הבלתי מתפשר של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל בבניית חינוך שיהיה עצמאי והוסיף כי "כיום ברור עד כמה המאבק הזה צדק לאור תכנים לא כשרים שמשרד החינוך משתדל להכניס במוסדות החרדים המתוקצבים על ידו", כלשונו.

הגרב"ש דויטש אמר כי "רואים הבדל מאוד ברור בין ילדים שמתחנכים במוסדות על טהרת הקודש לבין ילדים שמתחנכים במוסדות שמתוקצבים על ידי משרד החינוך".

הרב יצחק שטרן, האיש החזק בסאטמר, דיבר בפני הרבנים והעיד באופן אישי עד כמה הגר"ש אוירבך זצ"ל מסר את נפשו למען הקמת מוסדות שיהיו מנותקים מתקציבי מדינת ישראל.

הרבנים דיברו עם האדמו"ר מסאטמר גם על סוגיית גיוס הבנים והבנות בארץ, על המאבק שמתנהל נגד הפשרות מצד המפלגות החרדיות בסוגיה. גדולי התורה הודו לאדמו"ר על התמיכה במאבקיהם.

האדמו"ר הודה לרבנים על ביקורם ובתום הביקור ליווה אותם עד לרכבם.

לאחר שסיימו את הביקור, שבו הגר"ע אוירבך והגרב"ש דויטש לישראל, לאחר שהות של כשבוע ימים בארה"ב.