אאא

הוועדה לתכנון ובניה אישרה את הצעת משרד הבינוי והשיכון, כי קבלנים אשר נשארו עם מלאי גדול של דירות בפרויקטים של מחיר למשתכן, יוכלו להשכיר אותן בשוק החופשי, עד למכירתן לזכאים.

בפרויקטים של מחיר למשתכן, בהם עברה שנה מיום ההגרלה הראשונה ולאחר שמוצו כלל הגרלות ההמשך הנדרשות בהתאם לכללים, היזמים רשאים למכור את הדירות לזכאים בעלי אישור זכאות בתוקף, במכירה ללא הגרלה. 

כעת, על פי האישור החדש, במקרים כאשר גם לאחר מיצוי שלבים אלו, נותרות דירות לא מכורות, רשאי הקבלן להשכירן, בהתאם לאישור משרד הבינוי והשיכון.

במסגרת ההחלטה שהתקבלה היום (ראשון), נקבעו מספר כללים לפיהם תותר אפשרות השכרת הדירות הנותרות. על דירות אלו להיות בשלבי בנייה מתקדמים ולאחר קבלת טופס 4, ורק לאחר השלמת מכירתן של לפחות 40% מן הדירות בפרויקט ובתנאי שנותרו 6 דירות לפחות שלא נמכרו. 

כמו כן, אישור ההשכרה יינתן לעד 50% מהדירות הנותרות בפרויקט. חוזה השכירות יהיה חוזה כללי שיאושר ע"י משרד הבינוי והשיכון מדובר על צפי של כמה מאות דירות בחצי השנה הקרובה.

ההחלטה שמוביל משרד הבינוי והשיכון תאפשר ליזמים לממש הטבות מיסוי שהחוק מציע בתחום,  בהתאם לפנייתם  למשרד הכלכלה במסגרת חוק עידוד השקעות הון.

בנוסף, במשרד הבינוי והשיכון מציינים כי הרוכשים העתידיים של דירות אלו, לא ייפגעו מתקופת ההשכרה, ומדד תשומות הבניה יוקפא למועד מתן טופס 4, עבור כלל הדירות שאושרו להשכרה.

שרת הבינוי והשיכון, יפעת שאשא ביטון מסרה כי "ההצעה שעברה מהווה ערך מוסף עבור הזכאים ועבור היזמים גם יחד. מחיר למשתכן ממשיכה להתעדכן כל העת ולהתאים למציאות המשתנה, לטובת  הזוגות הצעירים והצלחת הפרויקטים השונים בכל רחבי הארץ. משרד הבינוי והשיכון מביא לידי ביטוי בהצעה זו את ההסתכלות השלמה על התכנית כפתרון ממשי למשבר הדיור הישראלי על שלל היבטיו".