אאא

מנהלי מוסדות 'הפלג הירושלמי' שהתנגדו בתחילה למצ'ינג שהתקיים בשבוע שעבר, וזאת בשל נאמנותם ל'קרן מאיר עיני ישראל' בראשותו של הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, הביעו הבוקר (שלישי) במכתב 'הבהרה' את תמיכתם במגבית ההמונים שהתקיימה בשבוע שעבר לטובת מוסדות 'הפלג הירושלמי'.

במכתב, הנחשב למעין התנצלות, על פעילותם נגד גיוס ההמונים שרשם הצלחה, כתבו: "כבוד רבותינו הגאונים שליט"א. בענין המכתב שפורסם בד' שבט תשע"ט בעניין צורת המגבית, כבר כתבנו בהבהרת דברים ביום ח' שבט תשע"ט כי לאחר שהוברר שהרבנים גדולי ישראל שליט"א דנו בענין והם המנהלים את המגבית ולפיכך מכתבינו בטל מעיקרא. ובאנו על החתום: חיים רוחמקין אליהו טומבק".

מכתב ההתנצלות מגיע לאחר התנגדות של קרן 'מאיר עיני ישראל' של הגר"י קלמנוביץ לפרויקט גיוס ההמונים באומרם כי הקרן מספקת את צרכי המוסדות, תוך שהעלו חשש שהמצ'ינג יזיק לקרן שבהנהלתם.

לבסוף, הכריעו מועצת הפלג הירושלמי בעד קיום המצ'ינג שהשיג כמעט 30 מיליון שקל, והמתנגדים בחרו להבהיר את התנגדותם.

גורם בפלג הירושלמי אומר כי "לאחר ההצלחה הגדולה במגבית 'יזכור אהבתו' שהתקיימה בשבוע שעבר עבור עשרות המוסדות של פלג הירושלמי, הודיעו מנהלי המוסדות של ת"ת תפארת יעקב ובית הספר בית יעקב שבבני ברק, אליהו טומבק וחיים רוחמקין, על תמיכתם במגבית, וזאת לאחר שהתחייבו קודם לכן להצלחת המגבית של קרן מאיר עיני ישראל שתוכננה עבור כלל המוסדות, ומנהליה פועלים בימים אלו עבור מגבית לטובת הקרן".

לדבריו , "מאחורי הודעת התמיכה עומדת עובדת ההצלחה המפתיעה של מגבית יזכור אהבתו, שסוגרת כמעט את כלל החובות של מנהלי המוסדות, ומייתרת במידת מה את הפעלת קרן מאיר עיני ישראל כמגבית חירום".