אאא

ביום רביעי שעבר בעת ביקורו של נתניהו במוסקבה נפגשתי עימו עם מנהיגי הקהילה. 

השיחה נסובה, כמובן, על גל האנטישמיות השוטף את העולם כולו צרפת, ארגנטינה, אנגליה וארצות הברית, הן רק מספר דוגמאות.

נתניהו ציטט אחד מראשי הציונות שאמר, שכשתקום מדינה יהודית לא ישנאו אותנו פחות, אבל נהיה חזקים בכדי להתגונן על עצמינו.

חשבתי רבות על מילים אלה: ההבדל הגדול בין מצב היהודים לפני מאה שנה והיום הוא שהכלי ההתגננות העומדים לרשותינו חזקים מתמיד.

אבל "כוחי ועוצם ידי" עוצמה יהודית חזקה ככל שתהיה אינה מספקת בכדי להבטיח את הקיום הפיזי היהודי.

בנאומיו האחרונים של משה רבינו לאומה היהודית לפני מותו (בספר דברים) הוא שב ואומר שעוצמה פיזית ללא מוסר וללא צדק, אין לה זכות קיום לאורך זמן. דבריו של משה רבינו נשנו על ידי גדולי הנביאים, ירמיהו וישעיהו בהוכיחם את מלכי ישראל על סופה של המדינה היהודית אשר איבדה את דרכה. 

יתכן שבמשך שנותינו בניכר וללא מדינה, תוכחתו המדינית של משה לעם אשר עומד להקים מדינה נשאה אופי פחות אקטואלי מאשר תרי״ג המצוות הכתובים בתורה.

אבל כיום יש צורך וחובה לחזור ולשנן כל מילה הכתובה שם.

"לא מרובכם מכל העמים חשק ה׳ בכם כי אתם המעט מכל העמים" -הריבוי שמביאה איתה עוצמה הפיזית אינו הסיבה לקיומינו. סיבת ותוחלת קיומנו היא להיות "גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו ואשר לו חוקים ומשפטים צדיקים"

המוסריות והצדק בחברה בישראל נמצאים תחת בדיקה מיקרוסקופית יום יומית על ידי אומות העולם. עוד מימי מעמד הר סיני הם משמשים כאופוזיציה לעם היהודי: כל מעידה וטעות תופסות כותרות בעמודים הראשונים של עיתוני העולם ללא פרופורציה למספר היהודים בארצות תבל.

זליגתם של יהודים שומרי תורה ומצוות לעבר מפלגות אשר מהוות מקבילות של מפלגות הימין הקיצוני באירופה (אשר יסודם על ידי קלגסי הס.ס. חסידיהם ועוזריהם)אומרת דרשני...

אל לישראלים לשכוח שהם גם יהודים.קריאה הזאת אינה מופנית רק לאלה שהמירו את המורשת הרוחנית שלנו בת ארבעת אלפי שנה ב״כנעניות״ זרה או בתורת קרל מרקס. אלא בעיקר לחברי הכנסת אשר דגלם התורה והמסורה. כיהודים נרדפנו כמיעוט שנוי ומבוזה במשך אלפיים שנות גלות בארצות הנצרות והאיסלאם. גם על ידי הדתות החילוניות של המאה העשרים הנאציזם והקומוניזם. שביקשנו מקלט ורחמים -נסגרו השערים והלבבות.

לכן, כאשר מדובר על שיתוף פעולה וידידות עמוקה עם נציגי הימין הקיצוני באירופה על ידי נציגי הדת בכנסת, או כאשר נעשה עוול למיעוט לא יהודי בתוך המדינה היהודית ונציגי המפלגות הדתיות והחרדיות נאלמים דום, הרי הם מתכחשים להיסטוריה ולמורשת הרוחנית שלנו.

נציגי הציבור שומרי המצוות צריכים לתת את דעתם לא רק לצרכים הגשמיים של הציבור אשר הם מייצגים אלא גם להשמיע את קולם . הם המייצגים את קולו של משה רבינו בספר דברים ואת חזונם של נביאי ישראל בתנ״ך.

בסיפור שנכתב על ידי השגריר מר יהודה אבנר ז״ל (כותב הנאומים של חמש ראשי ממשלות בישראל), מסופר שכאשר נבחר מנחם בגין לכהן כראש ממשלה הוא אמר לראש לשכתו שדבר ראשון הוא יעשה ״משהו יהודי״. הוא יתן מקלט לקבוצה של פליטים מהמזרח הרחוק שהגיעו לישראל.

אני מדבר בתקשורת העולמית על התגברות האנטישמיות באירופה ושנאת היהודים והיהדות, על ידי הימין הקיצוני. תמיד אני נשאל איך ראש הממשלה ״שלכם״ מר נתניהו יושב ומתחבק איתם. בדרך כלל אני מנסה שלא להביע ביקורת על המדינה היהודית ועל מנהיגיה בכלי התקשורת הכלליים. אבל שאלה זו עומדת ומנסרת בחלל העולם.

אני מסכים עם מר נתניהו שהעם היהודי זקוק למדינת ישראל חזקה. מדינת ישראל חזקה באמת היא מדינה אשר תהיה "אור לגויים" אשר יאמרו במקום לא עמי אתם, כי אם בני א-ל חי.

הרב פנחס גולדשמידט הוא רבה הראשי של מוסקבה ונשיא ועידת רבני אירופה