אאא

בצל צווי ההריסה למספר בתי כנסת בשכונת רמת בית ג' בבית שמש, נערך אתמול (חמישי) כנס ייסוד לבית הכנסת החדש "איילת השחר" ברמת בית שמש ג' ע"ש מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצ"ל.

המעמד התקיים בראשותם של ר"י חברון וחבר מועצת גדולי התורה הגר"ד כהן והרב הראשי לישראל נשיא ביה"ד הגדול הגר"ד לאו בפתיחת כינוס היסוד כובד הרב יעקב סגל, ממנהלי רשת עץ הדעת להקריא את ברכתם של גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ששיגרו מכתב ברכה מיוחד למעמד.

במכתבם כתבו: "לכבוד המתכנסים ליסוד בית הכנסת 'אילת השחר' בשכונת רמת בית שמש ג' ברכת השי"ת לכל העוסקים ביסוד בית מקדש מעט, ויה"ר שתעמוד לימינכם זכותו של מרן הגראי"ל זללה"ה להגדיל תורה ולהאדירה, לראות סייעתא דשמיא והצלחה רבה.
ברוכים יהיו המסייעים ותמכין דאורייתא להרחיב גבולות הקדושה בעיר בית שמש".

לאחר מכן נשאו דברים ר"י חברון הגר"ד כהן והרב הראשי לישראל הגר"ד לאו . במעמד השתתפו נציגי 'דגל התורה' בעירייה.

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', שכונת רמת בית שמש ג' המתמודדת עם מצוקת מבנים קשה נקלעה בשבוע האחרון למאבק מול העירייה לאחר שהוצאו צווי הריסה למספר בתי כנסת שהוצבו שלא כחוק בעיר.