אאא

עובדיה חממה: אז מה נשאר לנו כאן ועכשיו ממשכן וממקדש שכבר לא קיימים? רוח הדברים, רוח השם ואמרותיו המרחפות ממעל מעל כל מעשה אנושי.

ענן הכבוד האלוהי הוא הדרך להשגת הכבוד האנושי המתוקן. האמונה בנוכחות רוח האל בעולם היא הבסיס למדע המדויק ביותר שממנו מופקת הטכנולוגיה היעילה ביותר, אשר מכתיבה ומשרטטת לנו לא רק עבודת כפיים מתוקנת בששת ימי המעשה, אלא גם מפה פנימית ומצפן מוסרי.

עבודה רוחנית שנדרשת מאיתנו על מנת שתוצאותיה החיוביות ינבעו מאיתנו בטבעיות ברגעי המבחן שבהם אנחנו לבד מול העולם במדבר חיינו.

המדרשיר לפרשת "פקודי" מתפייט על המובן הרחב של העבודה שבלב, זו שמתבקשת בעולם נטול משכן או מקדש, זו שמתבקשת מכל אדם שמעוניין להקריב על מזבח המציאות את כל מידותיו השליליות כדי לבנות כלים לתיקון אדם ולתיקון עולם.

הדרך לקום מלוחות ראשונים שהתנפצו ומריקוד סביב עגל זהב היא בתורת שלבים שבקדושה: קודם כול, משכן שהוא תחליף חומרי קדוש ותיקון זמני לעגל הזהב, ואחר כך שרטוט מפה רוחנית ומצפן, טוהר פנימי ובניית כלים קדושים שאיתם ניתן לפקד, להתפקד, לתפקד ולנווט נכונה במדבר חיינו.