אאא

חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, שיגר מכתב לרבה הראשי של ארגנטינה, הגאון רבי גבריאל דוידוביץ, שהותקף והוכה בביתו בידי כנופיה, ושוחרר אמש (שני) לביתו.

במכתב הנרגש, שהגיע לידי 'כיכר השבת', דורש הגרמ"צ בשלומו של הרב ומחזקו. 

"לכבוד ידידי היקר העושה לילות כימים בעמלה של תורה, הרב הגאון ר' גבריאל דוידוביץ שליט"א, הרב הראשי במדינת ארגנטינה. רב שלום וכל טוב, בברכת רפואה שלמה במהרה בתוך שאר חולי ישראל.

"נחרדתי כששמעתי מה שקרה בבואנוס איירס על ההתנפלות על כבודו, שזכיתם להיות משוטרי בני ישראל שהוכו ע"י שלוחי פרעה, שזכו ע"י זה להשראת השכינה עליהם.

המכתב הנרגש
המכתב הנרגש
הגדלה

"ישלח השי"ת לכבודו רפואה שלמה לרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו במהרה, ויחזק כוחו ויחזור לאיתנו בהוספת חיל לתורה ולעבודת השי"ת כשאיפתכם הנשגבה, להרביץ תורה ולהאדירה, ולעמוד על המשמר לחזק התורה והיראה. ותזכו לאריכות ימים ושנים, ולרוות הרבה נחת דקדושה יחד עם נות ביתו תחי' לאורך ימים טובים, מכל צאצאיכם היקרים, זרע ברך ה' גדולי תורה ויראי שמים, שיחיו לארך ימים טובים, וישמע באהליכם אך ששון ושמחה ותזכו לבשר תמיד בשורות טובות. כעתירת המצפה לישועת ה'. מאיר צבי ברגמן", חותם חבר ה'מועצת'.

יצויין כי המכתב הינו ביטוי לקשר שמתחזק הגרמ"צ עם הקהילה היהודית של ארגנטינה, בה אף נוהג לבקר מדי שנה.