אאא

בחלק מרשתות הכוללים נהוג להחתים את האברכים על 'שאלון' כדי לתהות על קנקם ולהבטיח עמידה בהוראות של הכולל. בין היתר נשאלים האברכים אם יש ברשותם או ברשות בני ביתם טלפון שאינו כשר, כאשר האברכים החותמים מוזהרים כי במקרה ויחזיקו נייד שאינו כשר - יפסידו את המלגה.

כעת עולה לדיון השאלה האם מותר לראשי הכוללים לגרוע מהאברכים את מלגתם החודשית בגלל השימוש במכשיר סלולרי לא כשר.

אחד האברכים שיגר שאלה אל חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, וכתב: "אני אברך כולל, ורציתי לשאול את כת"ר האם מותר הלכתית לראש הכולל להתנות על המילגה של האברכים, שמי שלא רושם את מספר הטלפון שלו ושל רעייתו, וחותם שזה הטלפון הכשר הוא הטלפון היחיד שלהם, לא יקבלו מילגה חודשית, או שיורידו להם מהמילגה?".

תשובת הגר"י זילברשטיין, כפי שהובאה בקובץ 'ווי עמודים', מחלקת בין האברך עצמו שמחזיק במכשיר כזה שאינו ראוי לתואר אברך ואינו זכאי בשל כך למלגה, לרעייתו ובני ביתו שיש לבדוק אם יש לכל סיבה מוצדקת.

הגר"י כותב בתשובתו כי "לגבי האברך גם בלי התניה של ראש הכולל, מי שיש לו מכשיר טמא, אי אפשר להחשיבו כאברך, כי אברך בן תורה היינו שראשו שקוע בתורה, וכל עיסוקו במשך היום הוא בתורה, ומי שיש לו מכשיר כזה, אין לו ריכוז אפילו רגע אחד לתורה, מי שיש לו טלפון טמא כבר לא יועיל לו בית המדרש".

"לגבי האשה", כותב הרב, "גם מותר לראש הכולל לוודא שכספו שהוא עמל עליו ומזיע עליו, יגיע לפיהם של תלמידי חכמים, ולא לבתים שיש בהם את הנגע הזה, שהילדים וכל הבית צריך רחמי שמים מרובים שיחזיק מעמד, ואם יש לה סיבה אמיתית למה היא צריכה זאת, שיספר זאת לראש הכולל, ואם יראה שהסיבה מוצדקת, בוודאי כבר ימצא את הדרך איך שכולם יצאו מרוצים".