אאא

מאות השתתפו ביום שלישי השבוע בערב בו קרוב לשלושים בחורים, מבחירי תלמידי ישיבת 'אורייתא' נתעטרו בתעודות הוראה בהל' כשרות.

במעמד שהתקיים בראשות הרבנים הגאונים גדולי ההוראה שליט"א, חגגו מאות מתלמידי הישיבה יחד עם הוריהם, את שמחתם הנרגשת של עשרות חתני התורה שהגיעו, לאחר זמן רב של עמל ויגיעה, ליומם הגדול בו הם זכו לקבל תעודות סמיכה על כל הלכות הכשרות החמורות הפזורות בכל ד' חלקי שו"ע, אחר שנבחנו עליהם הדק היטב אצל גדולי הרבנים שליט"א ועמדו במבחן בהצלחה מרובה.

במהלך המעמד נשאו דברים הרב אברהם רובין ראש בד"ץ מהדרין, שביטא במהלך משאו את גודל האחריות שבהלכות אלו, והעלה על נס את יגיעתם העצומה של התלמידים עד לקבלת התעודה, והרב משה בראנסדופר אב"ד היכל הוראה,  ששיבח את התלמידים שנבחנו אצלו, כאשר הוא מדגיש את הנאתו הגדולה מידיעותיהם המקיפות, והתפעלותו משליטתם בחומר כאשר הם זוכים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

כך גם נשאו דברים ראש הישיבה הרב דוד קאפף והמנהל הרוחני הרב דוד שאפער, שציינו את התפעלותם והתרגשותם מהתלמידים שמוסיפין בלימודיהם על סדרי הישיבה הקבועים, ומגבירים את קול התורה בהיכלה של הישיבה. המג"ש הרב יששכר קופילוביץ שהוא גם ייסד את החבורה, הרחיב במשאו על הזכות הגדולה של הישיבה, שמעמידה ומוציאה פירות נאים, בחורים בני עליה.

רגעי השיא במעמד נרשמו עם הענקת התעודות ע"י גדולי ההוראה שליט"א, עת התרומם כל הקהל לריקוד של שמחה לכבודה של תורה, להוקיר ולהעריך את עמלי התורה - פארי ומצטייני תלמידי הישיבה.