אאא

דריכות והתלכדות של המוני לומדי התורה ומעתיקי השמועה לקראת ימי ההתרמה המיוחדים של ישיבת 'היכל יצחק' בראשות הרב ישראל לנדא והרב דניאל נתן כהן למען המשך קיום וביסוס הישיבה השוכנת במורדות קריית יובל – ירושלים. הישיבה שקנתה את מקומה תוך זמן קצר בכותל המזרח של עולם הישיבות, זוכה להצלחה עצומה עם 270 תלמידים כן ירבו, כשהיא מאירה את סביבתה באור טהור של תורה, עמלה ועיונה.

הישיבה הוקמה בחודש אלול תשע''ה על שם הגאון רבי יצחק לנדא זצ"ל מראשי ישיבת חברון שהעמיד תלמידים הרבה ונודע בעומק עיונו, כשהינה מן הישיבות האחרונות שהקים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק''ל טרם הסתלקותו לשמי רום.

תחילה קבעה הישיבה את מושבה בשכונת קריית משה אולם כאשר נתרבו ספסלי בית המדרש וצר המקום מהכיל, העתיקה הישיבה את משכנה לקמפוס רחב ידיים בשכונת קריית יובל. מאז הגעתה, מהוה הישיבה פינת יקרת ואבן שואבת לטובי הבחורים בעולם הישיבות, כשהיא מאירה את השכונה שבשנים האחרונות זכתה לריבוי עצום של אברכים בני עליה המתגוררים בה.

בימים אלו עלו ראשי הישיבה יחד עם משגיח הישיבה הגה''צ רבי יונתן אבר שליט''א למעונם של גדולי ישראל ובראשם שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט''א בעצה והדרכה על עתיד קיומה של הישיבה במקום זה, כאשר ההכרעה הברורה הייתה לחזק את הישיבה במקומה הנוכחי ודווקא בשכונה זו, וכי זו העת וזו השליחות לגדל ולעטר את השכונה וסביבתה בהיכל של תורה שיקבע את צביונה באור הדוחה הרבה מן החושך. בברכה כפולה ומכופלת שברכת התורה וסגולה תגן על תומכיה בכפליים, כמו כן זכו לברכת הדרך חמה מאת הגרב"ד פוברסקי שליט"א שראש הישיבה הינו מתלמידיו הוותיקים.

המוני ידידי הישיבה אשר זו הזדמנות עבורם להוקיר את דרכה המיוחדת של הישיבה – התגייסו למען מגבית זו כאשר הם נוטלים על עצמם לגייס סכומים גדולים ביעד אישי למען התורה ולמן עמליה בטהרה.

ימי ההתרמה המיוחדים יתקיימו בימים שני ושלישי תחת הכותרת 'למען היכלך', כאשר בהוראת גדולי ישראל שליט"א לראשונה תתאפשר תרומה מקוונת רק דרך לינק ישיר, ולא דרך אתר החברה הרגיל, וכן דרך עמדות קהילות ונדרים פלוס המפוזרים בהיכלי התורה השונים, זאת בכדי לצמצם את השימוש ברשת המקוונת.

הקמפיין יפתח בשעה  12 בצהריים ביום שני השבוע בלינק זה>>