אאא

במעמד מיוחד שנערך במעונם של גדולי ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הוכתר הגאון רבי דן מייזלס, לרב שכונת רמה ג'2 בבית שמש.

במעמד שנערך במעונם של גדולי ישראל השתתפו רבים מתושבי השכונה ומהעיר בית שמש לצד רבנים בהם הגאון רבי מאיר קסלר, רבה של מודיעין עילית.

אל כתב הסמיכה עליו חתמו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין צרפו את חתימתם הרבנים הגאונים הגר"י אפרתי, הגר"ש רוזנברג, הגר"י סילמן, הגר"י בויאר והגר"מ קסלר.

גדולי תורה נוספים צפויים לצרף את חתימתם לכתב ההכתרה של הגר"ד מיזלס, שכיהן כראש ישיבת ראדין במשך שנים רבות והעמיד תלמידים רבים.