אאא

הרבנית לאה קוק, אשת חבר למקובל הגאון רבי דב קוק ובתו של חבר 'המועצת' הגאון רבי יצחק זילברשטיין קוראת בסרטון חדש לתת משלוחי מנות - דווקא למי שלא מסתדרים איתו.

"פורים הוא יום קדוש, יש לו בחינה של יום הכיפורים. זהו יום שכל הפושט יד נותנים לו", אומרת הרבנית קוק. "אני פונה לעם ישראל היקר - כדי להרבות שלום לקרב את הגאולה, שכל אחד ייתן את משלוח המנות דווקא למי שקשה איתו, לאדם שיש איתו רגשות טעונים". 

הרבנית הוסיפה כי "בפורים יש ברכה מיוחדת, אפילו אם יש רגשות שליליים, המשלוח יתקבל באהבה".

"אחרי שתנהגו כך, תתפללו ותבקשו את כל בקשותיכם, וכל מה שמבקשים עולה לשמים", הוסיפה הרבנית, "וממשיכים עלינו חן חסד שפע ישועה ורחמים מאת המלך ברוך הוא".

"וכך אמר להם הקב"ה לישראל: בניי אהוביי... ומה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבין זה את זה", חתמה הרבנית את דבריה.