אאא

לראשנה במעמד התפילה המיוחד של 'רינה של תורה' שהתקיים בליל פורים, לאחר התפילה, למעלת כח תפילת רבים, קדושת התורה וסגולת הזמן לישועה ולבטל גזירות קשות, עברו כל המשתתפים לברכה והזכרה אישית בפרטות קדם רבותינו שליט"א כשלראשונה לגודל מעלת היום וכח תפילת הרבים, זכו המשתתפים להתברך כל אחד ואחד לבשורות טובות בזאת השנה.

לבקשת רבים, יערך מחר ליל פורים דמוקפין מעמד דומה בירושלים בראשות המקובל הרב יעקב הלל.

הצטרפו לתפילה בירושלים >>

בשליחות מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי יברכו הרבנים הגאונים הגאון רבי שרגא נח שטיינמן, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל והגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי, את קהל המתפללים הקדוש לישועה והצלחה כפי שהוראה מרן כי "כל מי שיש לו צרה בביתו כדאי לו להשתתף בתפילת רינה של תורה שוודאי קורעת גזר דין".

מעמד התפילה יתקיים אי"ה בליל פורים דפרזים בבית מדרשו של מרן 'חזון איש – לדרמן' כשמרן שליט"א עומד בראש המעמד ומעתיר על תורמי 'רינה של תורה' לישועה וזיווג הגון בזאת השנה. בהוראת מרן לפני התיבה יעברו חדב"נ הגאון הגדול רבי שרגא נח שטיינמן שליט"א ראש ישיבות אורחות תורה והגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א אשר יישא גם דברי התעוררות קודם המעמד.

הצטרפו>>