אאא

משפחה חסידית מירושלים החליטו לגדור עצמם בגדר, בשל הסכנה הרוחנית ברשת האינטרנט - שלא לצפות כלל במחשב, גם לא במחשב שחסום מתכנים לא ראויים. 

הגדר שגדרו על עצמם הוא לא לצפות במחשב כלל, הן הגברים והן הנשים. האישה, העובדת בתחום טיפולי לילדים, סיפרה כיצד תפילה לבורא עולם הצילה אותה מלעבור על הגדר שגדרה את עצמה. 

בעלה, יעקב בן נחמיה, מפרסם הבוקר (שלישי) את הסיפור בעיתון 'המודיע', זאת "כהודאה להשם, על שראינו בחוש את קיום ההבטחה הבא לטהר מסייעין בידו".

וכך מספר הבעל: "זוגתי שתחי' עובדת בתחום טיפולי לילדים. יום אחד המנהלת שלה קראה לה בבקשה לצפות בהרצאה מקצועית במחשב שלה. לאמיתו של דבר, יתכן כי הדבר היה במסגרת הוראות הרבנים, למי שעוסקים בפרנסתם, שכן מדובר בהרצאה מקצועית הנצפית במחשב חסום כהלכה. אולם זה מכבר גדרנו גדר בביתנו, כי איננו ניגשים למחשב לשום צורך שבעולם".

הבעל ממשיך ומספר: "זוגתי נכנסה לדילמה קשה, וכי מה תאמר למנהלת? כי הוסיפה לעצמה הגבלות מעבר לנדרש? היא חששה שהדבר יצור לה בעיה, או אולי פגיעה. על כן נשאה תפילה חרישית בליבה: 'רבש"ע הנני מתחננת בפניך, שהמחשב לא יעבוד'. כן, כך בפשטות היא ביקשה ממלכו של עולם, על אף שאין שום סיבה שבעולם שמחשב משוכלל, שעד לפני מספר רגעים פעל כראוי, לפתע יפסיק לעבוד.

"אבל רבותי, הדבר נשמע אולי לא כל כך אמין, אולי אפילו הזוי, אבל הכל מכירים אותנו כאנשים שפויים עם שתי רגליים על הקרקע, שסיפורים כאלה אינם מנת חלקנו היומיומית, אבל מעשה שהיה כך היה - הבוסית מנסה להפעיל את המחשב, והוא פשוט לא עובד! כלום, מת לגמרי".

הסיפור לא הסתיים והבעל ממשיך ומפרט את שהתרחש בדקות שלאחר מכן: "המנהלת התנצלה, וזוגתי פנתה לצאת לביתה, כשכולה נרעשת מהתפילה שהתקבלה מול עיניה. כבר בעומדה ברחוב המנהלת צועקת לה מהחלון 'המחשב חזר לפעול - את יכולה לחזור', אבל היא כבר היתה בדרך הביתה, והגדר נשמר".

"הרגשנו שאנו מחויבים לפרסם את דבר המעשה למען ידעו שגדר הוא גדר וקבלה זו קבלה", מסיים הבעל את הסיפור.