אאא

כינוס "שלא יכבה נרו" לזכרו של מרן הגאון רבי שלמה קורח זצוק"ל, נערך ע"י מוסדות 'מכון שפתי מלך' שע"י מוסדות אור תורת שלום בראשות הרה"ג רבי יורם יפת שליט"א, באולמי כליל מלכות בבני ברק.

המעמד נפתח בהדלקת נר זיכרון מיוחד לזכרו של מרן זצ"ל, שהודלק ע"י אחיו, רבי מאיר קורח הי"ו. לאחר מכן נערכו סיומי מסכתות שנלמדו לעילוי נשמתו ע"י תלמידיו שליט"א.

לאחריו, הוזמן הקהל הרחב להסב מול שולחנות ערוכים כיד המלך לסעודת מצוה, לאיחוד הלבבות.

דברי פתיחה נשמעו מאת ראש המוסדות הרה"ג רבי יורם יפת שליט"א, אשר ציין בדבריו כי זכינו כבר קרוב לכשלושים שנה שמרן זצ"ל היה מלווה אותנו בכל הפעילויות הקדושות, ואף השתתף עמנו פעמים רבות בשבתות נופש שהיינו עורכים ברחבי הארץ, וכן בהקמת כולל אברכים, ובפרט בכל הפעילות הקדושה להנצחת לדורות עולם את תורתו ומורשתו.

בשיאו של המעמד נשמעו דבריו של בנו ממשיך דרכו, הגאון רבי עמרם קורח שליט"א רב ומו"ץ דקהילת תורת חיים בביתר עילית.

לאחר מכן נשא דברים הגאון הגדול רבי אבנר עפגי'ן שליט"א ראש ישיבת בית הלוי, שעמד בדבריו על גדלותו התורנית המובהקת בכל חלקי התורה מתוך עמל התורה ימים ולילות, ועל הנהגת הרב במשך שנים רבות את כל בני התורה אברכי הכוללים ובני הישיבות די בכל אתר ואתר.

(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)
(צילום: יהודה פרקוביץ)