אאא

בית המשפט העליון דחה היום (ראשון) את עתירת איחוד מפלגות הימין לקדם את עו"ד איתמר בן גביר למקום החמישי ברשימה, עתירה שהוגשה לאחר פסילת ד"ר מיכאל בן ארי מהתמודדות לכנסת.

השופט נועם סולברג קבע, כי הכלל המנחה בדיני הבחירות הוא שאין לערוך שינויים ברשימת מועמדים, לאחר הגשתה לוועדת הבחירות. לדבריו, משלא נקבע בחוק הסדר מפורש המאפשר להחליף את המועמד שנפסל במועמד אחר, יתפוס את מקומו הבא בתור אחריו. זהו הפתרון הטבעי, החוקי.

השופט אלכס שטיין סבר (בדעת מיעוט) כי כללי המשפט החוקתי מחייבים את בית המשפט לפרש את חוק הבחירות לכנסת בהתאמה לכל דרישותיו של חוק יסוד: הכנסת. השופט שטיין סבר כי מדובר בלקונה בדין שאותה יש למלא בדרך של היקש להלכות של בית המשפט העליון אשר נתנו מעמד בכורה לזכות האזרח לבחור ולהיבחר לכנסת וזאת תוך הבטחה שבחירות תהיינה שוות. הדבר מחייב אפוא את ועדת הבחירות לתת למפלגה, שאחד ממועמדיה נפסל ונמחק מהרשימה, את האפשרות לתקן את רשימתה לפי רצונה, כל אימת שהדבר מעשי.

מי שהכריע נגד העתירה היה השופט מני מזוז, אשר הצטרף לעמדת השופט סולברג, וטען כי המחוקק שלל, במודע ובמפורש, אפשרות של תיקון סדר המועמדים ברשימה בעקבות פסילת מועמד, וכי אין מדובר בחסר (לקונה) בחוק אותו יש למלא על דרך היקש. כן עמד השופט מזוז על כך שאין כל סתירה בין הוראות חוק יסוד הכנסת להוראות חוק הבחירות המחייבת לקרוא לתוך חוק הבחירות את שאין כתוב בו.

ב'עוצמה יהודית', סיעתו של בן גביר, תוקפים בחריפות את ההחלטה. עו"ד איתמר בן גביר אמר : "שוב הוכח כי הדבר האחרון שמעניין את בג"צ הוא עניין הצדק שהשופט סולברג תהה עליו בדיון אך לא נתן לו ביטוי בהחלטה. התחושה היא ששופטי בג"צ לא רוצים שאהיה בועדה למינוי שופטים, אבל אני מאמין שהציבור יאמר את דברו בקלפי".

"מעניין שבכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לשמאל, שופטי בג"צ מתערבים באופן בוטה ומפרשים את החוק בפרשנות מרחיקת לכת, אולם במקרה שלנו לא מצאו לנכון לעשות זאת".

בן גביר סיים ואמר: "השופטים יודעים שבניגוד לשינויים קוסמטיים של פוליטיקאים אחרים, אני היחיד שאשים סוף לשלטון בג"צ. אני מכבד ומעריך את השופטים אך אני מגיע לכנסת כדי לשנות באמת".

מאיחוד מפלגות הימין נמסר בתגובה: "זו הפעם האחרונה שבג"צ מחליט עלינו. אחרי הבחירות אנחנו נחליט על הבג"צ".