אאא

הכירו טובה והשתתפו בקמפיין >>

תכונה רבה בקרב בוגרי ישיבת נחלת דוד בפתח תקוה, לרגל מערך גיוס ההמונים, שנפתח אתמול ביום שלישי וימשך עד לחצות לילה היום יום רביעי .
המיזם הנקרא בשם 'ואהבתך, לעולמים', מיטיב להגדיר את תחושות הבוגרים מכל התקופות והזמנים, שחשים בזה הזדמנות להשיב אהבה אל הישיבה בה גדלו וצמחו, ולראש הישיבה ומייסדה הגרב"ש סלומון זצוק"ל, שהנחילם קנייני נצח בעומקה של תורה ואהבתה, אהב כל אחד ואחד מתלמידיו, וכולם היו בניו.

מלבד גדלותו בתורה, למדנותו והתמדתו הגדולה לצד העמדת המוני תלמידים של הגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל רב העיר פתח תקוה ור"י נחלת דוד, נודע ביותר ביראת ה' טהורה שבערה בקרבו כל שנותיו, ובמיוחד כאשר הדבר נגע לכבוד שמים, אז עמד כצור איתן והיה לוחם את מלחמת ה' בגאון ובעוז, מבלי להתפשר על כבוד שמים במאומה.

היה זה לפני כשלושים וחמש שנה בשנת תשד"מ, ארה"ק סערה אז במערכה אדירה על קדושת השבת.

פרשת חילול השבת בעיר פ"ת הכתה גלים ברחבי העולם. העתונות הארצית התערבה במשרין ובעקיפין, אלה מזה מחייבים ואלה מזה שוללים, גם בתי משפט פעלו בענין לרבות בג"ץ שגם הוא לא עמד מנגד.

ל"ג שבתות קיימה היהדות החרדית הפתח תקואית הפגנות סוערות ברחבת העיריה סביב קולנוע היכל נקודת התורף, וברחובות הסמוכים הרבנים השמיעו נאומים חוצבי להבות והביעו את דעתם בעוז נגד חילולי השבת הקשים בעיר.

בתקופת ההפגנות אף אמר מרן הסטייפלער זצ"ל מספר פעמים להגרב"ש זצ"ל שלא ייצא לחו"ל לגיוס כסף עבור ישיבתו - נחלת דוד - כי הוא חייב להישאר בעיר להצלחת המאבק הגדול.

למרות השקט המופתי ואי האלימות, כשעבר הגרב"ש סלומון סמוך לבית קפה 'עדן' בעיר, שנפתח גם הוא בשבת, ומחה, נעצר ע"י כוחות המשטרה בעיצומו של יום השבת. המעצר עורר סערה גדולה ואגו"י, שישבה באותם ימים בממשלת שמיר, איימה שאם לא ישוחרר הרב היא תפרוש מהקואליציה. "מיום הקמת המדינה", אמר אז יו"ר סיעת אגו"י, הרב אברהם יוסף שפירא ז"ל. "לא קרה שבישראל עצרו רב בישראל בגלל שבת". הלחצים גברו והרב שוחרר ממעצרו.

בדיון שנערך בתחנת המשטרה אמר אז הגרב"ש זצ"ל בקול תקיף ובלתי מתפשר:

"בשבוע הקרוב, נסב כולנו לליל הסדר ונאמר: "על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו... שנתן לנו את השבת וקרבנו לפני הר סיני" והיום, מעמידים אותנו לדין ומבקשים להרחיק אותנו מהר סיני. על כך אנו מוחים בכל עוז ובכל תוקף. איש לא ישתיק את מחאתנו. אנחנו באים לדין על שזעקנו על חילול השבת. רבני ישראל במקום להיות עסוקים בהוראת חג הפסח נמצאים כאן. נצטווינו לספר לבנינו ולבני בנינו על המתרחש כאן. 'קרא בגרון אל תחשוך, כשופר הרם קולך' זאת עשינו ברחובה של עיר כנגד הזוממים לבטל את השבת, אות הברית שאינה בטלה לעולם.

מספר הגראי"ש סלמון שליט"א בנו של הרב זצ"ל: "בזמן המערכה העצומה על השבת, עלתה שאלה שמא ראוי לחדול מהמאבק בהיותו גובל בסכנה בפיקוח נפשם של המפגינים.

"לאור זה פנה אאמו"ר זצ"ל בשאלתו למרן ה"קהילות יעקב" זצ"ל. לשמע השאלה הגיב הסטיפלר זצ"ל: "מי יודע אם באמת אין צריכים למסור נפש על כך" אולם הוסיף כי לענין הלכה ישאלו את פי מחותנו הגדול, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בתשובה מפורטת שנתפרסמה לציבור הכריע מרן הגרי"ש זצ"ל להמשיך במאבק וע"פ דבריו נמשכה המערכה כשמדי ליל שבת הגיעו בני העיר בהמוניהם למחות על חילול קדושת השבת.

"גודל ההערכה העצומה של מרן הסטיפלר זצ"ל למאבק השבת ולמסירות נפשו של אאמו"ר זצ"ל בענין ניתן ללמוד עוד מהעובדה הבאה - עובדה מופלאה אותה סיפרו בני ביתו.

"באחת השבתות בתקופת המערכה הגדולה על השבת, טרם עריכת הקידוש עמד הסטיפלר זצ"ל כשהגביע בידו ואמר: "עכשיו אני עושה קידוש לכבוד השבת ולכבוד רבה של פתח תקוה". [יצוין, שמשנודע לאאמו"ר על עובדא זו, שיש בה כמובן חיזוק עצום למערכה המאמצת, היה מספרו בענותנותו ב"שינוי קל", שהסטייפלר אמר שהוא עושה קידוש לכבוד השבת "ולכבוד פתח תקוה"...]. התמיכה הבלתי מסויגת של הסטייפלר במערכה שדרשה מאמצים ועוז רוח נתנה כמובן חיזוק עצום למאבק ולעומד בראשו, אאמו"ר זצ"ל.

"אחרי פטירת אאמו"ר, אמר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בימי השבעה כי אביו הסטייפלר זצ"ל מאד החזיק טובה לאאמו"ר על מלחמות השבת וכשנשאל הגר"ח שליט"א מה ניתן לומר עליו, אמר: "מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא" כאשר הוא נתן עבור השבת את כל כוחותיו.

"כמו"כ, יום אחד בתקופת המערכה בא מרן הגרא"מ שך זצ"ל לביקור מיוחד בבית אאמו"ר זצ"ל שכלל בעיקרו שיחה בעומקה של הלכה, ביקור שעשה רושם רב בקרב הציבור.

מספר אחד מבני הרב זצ"ל: "רבים העלו על נס את מאבקיו של אאמו"ר זצ"ל על קדושת השבת בפ"ת.

"לפני כמה שנים בהלכו בארה"ב נגשה אליו אשה הנראית חרדית לכל דבר ושאלה האם הרב מכיר אותי, כשהשיב בשלילה אמרה לו: בהפגנות השבת אני הייתי מנוער מר"צ שעמדו והפגינו מול המפגינים. היינו קומץ זעום של נוער מול אלפי יהודים החרדים לדבר ד' וצעקנו סיסמאות...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הרב ניגש אלי ואמר בשלווה: למה את צועקת... ומילים אלו פעפעו בי ומכוחם אני נראית היום כפי שאני נראית...

עובדה נוספת סיפר אחד מבניו שליט"א: "באחת השבתות ישב אאמו"ר בליל שבת בסדר בהיכל הישיבה ובבנין סמוך משפחה אנטי דתית חגגו בקול רעש גדול שהפריע ללומדים בישיבה. הוא החליט שצריך למחות על חילולי השבת ונכנס למקום בלווית בחור אחד. כשנכנס הרימו עליו קול צעקה והבחור היה צריך להוציאו מחשש לפיקוח נפש...

"בכך הפרשה לא תמה. אחרי תקופה ארוכה הגיע הזמנה לדיון בבית משפט כי הרב פלש לבית ללא רשות והפריע למסיבה... כשהתקרב מועד המשפט, אחי רבי ישראל משה שליט"א ישב עם המשפחה שתי לילות רצופים והסביר להם את כאבו של אביו על חילול שבת והם הורידו את התביעה...

חדשים ספורים לפני פטירת אאמו"ר סיפר האברך, ששאל את הרב האם הרב זוכר את המעשה מהמחאה על חילול שבת ע"י הישיבה? בליל שבת האחרון עברתי שם ושמעתי את בני המשפחה שרים זמירות שבת... כוחה של מחאה בדרכי נועם.

הכירו טובה והשתתפו בקמפיין >>