אאא

הכינוס אשר מאגד לראשונה את ציבור בוגרי וידידי הישיבה לערב שכולו הירתמות להקמת בסיס איתן של תורמים מידידי ומוקירי הישיבה בקמפיין גיוס המונים – "יסודותיך חזקי" לטובת ישיבת יסודות התורה אשר משכנה כבוד בצפון העיר תל אביב בראשות ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך צבי לב שליט"א.

סביב שולחנות ערוכים כיד המלך ולקול צלילי תזמורת מורחבת אשר הנעימה את משך כל שעות האירוע המרומם, התאספו קהל המאות אשר באו לתת כבוד לתורה ולומדיה ולראש השיבה שליט"א אשר עמל ימים ולילות לגדל ולהוציא מתחת ידיו ליגיונות של בני תורה מובהקים עטורים בתורה ויראת שמים טהורה העתידים לפאר את כותל המזרח של עולם התורה.

את פני מאות המשתתפים קיבלו רבני הישיבה ורמי"ה מרביצי התורה שליט"א בהעלאת זכרונות הוד מימי עלומיהם עת הסתופפו בצלה של הישיבה הקדושה, אשר מהווה אבן שואבת לכל צורב מבקש ה', ואשר עיצבה את חיי לומדיה לעד.

את בימת הכבוד בשולחן המזרח כיבדו בנוכחותכם גדולי תורה וראשי הישיבות שליט"א כאות הזדהות והערכה לישיבה הקדושה.

את המעמד הנחה ביד רמה הרה"ג שלום טולידנו שליט"א ר"מ בישיבת מאור התורה אשר העלה על נס את מקום תורה חשוב זה ושיתף את ציבור המוזמנים במצבה הקשה של הישיבה אשר לאחרונה נפל כל העול הכלכלי על כתפיו של ראש הישיבה שליט"א המבקש את עזרת הנדיבים בעם לתת כתף ולהיות לעזר ולאחיסמך לביסוס הישיבה הקדושה.

התרגשות עצומה שררה בקהל עת הכריז המנחה על כניסתו של ראש הישיבה שליט"א לאולם, אשר נכנס מלווה ברבני הישיבה שליט"א כשהוא מוקף מאות תלמידים ובוגרים אשר במשך דקות ארוכות הריעו לכבודה של תורה.

הס הושלך באולם עת הוקרנו במסכי ענק דבריו של הכהן הגדול מאחיו נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א אשר מעמד פתיחת המגבית החלה בביתו בברכתו ובעידודו, לגודל הערכתו ואהבתו לישיבה הקדושה. בדבריו החמים והנרגשים פנה מרן שליט"א אל לבבות התורמים והנרתמים, בהדגישו כי ישיבת יסודות התורה אינה ישיבה של "תורה הנקלה" אלא של לימוד בעומקה של תורה עם יסודותיה בעיר תל אביב שהיא כמעט חסרה במציאות הזו שנקראת ישיבה.

עוד הוסיף מרן שליט"א כי "אם ראש הישיבה יהיה עסוק בעיסוק כספים, הרי זה חולשה לישיבה, וה' יהיה בעזרו של כל מי שיבוא, יעזור ויתמוך. וכל אחד צריך לדעת מה שנאמר "עץ חיים למחזיקים בה" כל אדם שתומך בתורה, אינו תומך בתורה, אלא התורה היא עץ חיים בשבילו, משל לאדם שנמצא בים והולך לטבוע, אבל עץ החיים מחזיק אותו שלא יטבע, זו התורה".

וסיים מרן שליט"א את דבריו בברכה לעוזרים והמסייעים "שכולם יתברכו ויצליחו בעה"י ושיהיה רק בשורות טובות וה' יזכה אתכם שתגדילו תורה ותאדירוה לכבודו יתברך אכי"ר".

כמו כן הוקרנו דבריו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א אשר מוקיר ומעריך בידידות רבה והיכרות עמוקה את ראש הישיבה שליט"א ומחזק את ידיו תדיר להוסיף ולהרחיב את גבולות הישיבה בתלמידים מצוינים כ"י, בעומדו על כך שזכות ומצווה רבה לעזור לישיבה הקדושה, ואף כתב מכתב נרגש המיועד לנדיבים בעם הי"ו.

לקול שירת "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור" נכנס אל האולם חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת עטרת ישראל הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי, אשר על אף חולשתו הרבה טרח לבוא ולשאת במעמד אדיר זה, לרומם ולהאדיר קרנה של תורה.

במשאו עמד על אופיה ומעלתה של הישיבה הקד' באומרו כי " מפורסמת היא בטיבה, בטיב תלמודה, בטיב יראת שמים שמנחילה לתלמידיה. ישיבה שהיא מתנהלת כפי שהיא צריכה להתנהל, שנגד עיניה זה להצמיח ולגדל תלמידי חכמים גדולים, ישיבה כזו היא נחלת העם כולו".

את משא הקודש סיים: "ומה שאתם עושים כאן בערב הנפלא ובמיוחד לישיבה הנפלאה הזאת, ולראש הישיבה הנפלא הזה הגאון הרב צבי לב שליט"א, זה נותן לכם את כרטיס הכניסה, תעודת האשראי להיכנס לטריטוריה הזאת של פיקוח מיוחד של הבורא עולם, זה השגחה בתוך השגחה, זה פיקוח מיוחד, והפיקוח הזה ירדוף אתכם, ילווה אתכם, יחפוף עליכם, ישמור אותכם, יגדל אתכם, את כולכם, ואת רבותיכם, ואת ראש הישיבה, לגדל גדולי ישראל".

עתה הכריז המנחה על המשא המרכזי מפי ראש הישיבה שליט"א אשר עמד בדבריו על גודל האחריות אשר הוטלה עליו עתה כאשר ניטל עמוד התווך בהחזקת הישיבה עד עתה ומעתה הוטל כל עולה הכלכלי של החזקת הישיבה על כתפיו, בבחינת ויגע בכף ירך יעקב, ואשר אם חלילה תגרע החזקת הישיבה כסדרה יגרום הדבר חולשה גדולה ח"ו בהעמדת התלמידים מחמת צורך השעה לעזוב את הישיבה ולגלות לארצות נכר לחזר אחר פתחי הנדיבים בחו"ל, ואשר כל הצלחת הישיבה בס"ד עד עתה נזקפת לזכות השקיעות בלימוד ובהרבצת תורה, כשגידול התלמידים ובנייתם בלימוד ובהבנת עומק יסודות הסוגיות עומד בראש מעייני ראש הישיבה ורבניה. בדבריו האריך ברגש רב בבקשה אישית לעמוד לימין הישיבה בעת מבחן זו לגורלה ועתידה ולהטות שכם וכתף לשאת בעול הישיבה על ידי התרמת ידידים ומכרים אוהדי הישיבה ובניה ואשר בזה יוקם בס"ד בסיס איתן לקיום הישיבה על ידי מעגל תורמים רחב היקף בסיעתא דשמיא.

עם סיום דבריו של ראש הישיבה שליט"א הכריז המנחה על כניסתו של הגאון הגדול חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים רבי ראובן אלבז שליט"א שהתקבל בכבוד נערץ על ידי ציבור המשתתפים ידידי הישיבה, ואשר פיאר את שולחן המזרח שעה ארוכה בנוכחתו לכבוד התורה ותומכיה וברצון לרומם את כבוד המעמד הנעלה.

בשלב זה עלה לבימה הרה"ח רפאל וולף הי"ו נציג חברת הצדקה צ'ריידי העולמית, והסביר לקהל על מהות ואופי המיזם להתרמת המונים תוך כדי שהוא מלווה במצגת, ובהדגישו כי בשונה משאר הישיבות שעשו מגבית דומה בעבר ובהווה בשיטת ה"מאצי'נג", בו מכפילים נדיבים מחו"ל את הסכום הסופי אליו שואפים להגיע, כאן אין הכפלה כלל, כך שכל מאמץ וכל תרומה יכולה להכריע את הכף.

עם סיום דבריו הכריז המנחה בפני קהל המאות על משאו המיוחד של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א אשר חיבה יתירה נודעת לו לישיבה הקדושה, כאשר הוא מעודד את הקהל לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולעזור לראש הישיבה שליט"א, וכדבריו : " מדובר פה בגאון באמת אני מכיר אותו "בוצין בוצין מקטפיה ידיע", שעוסק בתורה ממש במסירות נפש, זה קשה לו לצאת לדבריו של חולין, בכלל קשה לו להרים את הראש שלו ולעסוק בדברי חולין עד כדי כך אני מכיר אותו, שרוצה באמת להשקיע, ומשקיע בבחורים היקרים, הוא ממש משקיע בהם ומחדיר בהם את גדלות התורה, את עמקות התורה ואת הסברות הישרות, וזה בעצם מסולא בפז, זה "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".

בדבריו הזכיר את חמיו של ראש הישיבה שליט"א מקים עולה של תורה בציבור הספרדי, הגאון הגדול רבי ניסים טולדינו זצוק"ל : " מה שאנו מרגישים כאן הוא באמת יסודות התורה כשנזכרים בחמיו של רה"י שליט"א הגאון הצדיק רבי ניסים טולידנו זכר צדיק לברכה שכל כולו אש של תורה יוקדת, ואמר לי כעת חתנו ראש הישיבה שליט"א אני מרגיש שהסיעתא דשמיא שמלווה אותנו היא בזכותו ובלא זה לא היה שייך לכן בודאי הכרת הטוב לאותו צדיק שימליץ טוב בעולם העליון עבור כל אלו שיעזרו ויקימו את דברי התורה הקדושה הזאת'.

גולת הכותרת בערב זה היתה הקרנה ראשונה מסוגה באופן מקצועי ומוקפד של הווי הישיבה תוך הקרנת קטעים מרגשים מפרקי ימיה המפוארים של הישיבה, בה נראו כמאתים וחמישים תלמידי הישיבה המצויינים לאורך כל שעות היום בשקיעותם בלימוד ובשקידה עצומה בסדרי הישיבה ובין הסדרים ואשר נראה כי אין להם בעולמם אלא ד' אמות של בהמ"ד בלבד, ומעמדות התפילה בהיכל הישיבה אשר כולם אומרים כבוד להדר צביונו של בן תורה אמיתי מבקש ד' השלם בתורתו ביראתו ובאצילות נועם מידותיו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

את המעמד כיבד בנוכחותו ראש ישיבת חברת אהבת שלום המקובל הגה"צ רבי יעקב הלל שליט"א שאמר בדבריו כי " החזקת עולם התורה זהו דבר פלא, הלא זה סכומי עתק וזה נס גדול, רואים בפועל איך הארון נושא את נושאיו בדרכים שלמעלה מדרך הטבע, אלא כאו"א צריך להגיד מה אני יכול לעשות להגדיל תורה ולהאדירה, אם החרש תחרישי לעת כזאת, ישנם זמנים ישנם הזדמנויות שהאדם יכול להיות לו חלק להקים תורה, אם החרש תחרישי בעת הזאת. כאן בשיבת יסודות התורה, הוא צריך לדעת הוא יזכה בעצמו בחיים הפרטיים שלו למעלה של למעלה מדרך הטבע, כי כך אני רגיל לפרש הארון נושא את נושאיו, הפשטות הוא, אל תחשוב שהתומכים תורה הם המעמידים את התורה אתא התורה מעמידה אותם.

וסיים: "שה' יעזור לראש הישיבה , למרביצי התורה כאן להגדיל תורה ולהאדירה, יזכו לראות גאולה אצלם, תלמידים הגונים, ולזכות לקדש שם שמים ברבים, וכל העוזרים והתומכים על ידם ישזכו לכל הברכות הנאמרות התורה, וזכות התורה תגן עליהם אכי"ר".

כמו כן נשא דברים חמים הרב אברהם רובינשטיין שליט"א ראש העיר בני ברק אשר הגיע במיוחד להשתתף בכנס זה מתוך היכרות עמוקה והערכה רבה לישיבה הקדושה, ושיתף את הרבים בתחושותיו החמות כלפי הישיבה ובוניה, כה"ישיבה הספרדית הכי טובה שאני מכיר".

בהתלהבות עצומה נענו מאות בוגרי וידידי הישיבה שליט"א לקריאתם של מרנן ורבנן שליט"א ליטול חלק פעיל בהתרמה לקמפיין גיוס ההמונים " יסודותיך חזקי" כאשר היל משא הרתימה להתחייב כל אחד על עצמו בסכומים גדולים שיגויסו עד תום מועד המגבית שתיערך אי"ה השבוע הבא בימי רביעי וחמישי כ"ז כ"ח אדר ב' במוקד ההתרמה שמספרו 4591*

המסע החל.. מצפים אנו בסייעתא דשמיא לחיזוק היסודות, ולהאיר פני המזרח....