אאא

צפו בתיעוד (באדיבות C-LIVE)

מעמד אדיר של קידוש ד' מתקיים בשעה זו (חמישי) בעיר באר שבע, בכנס 'לאורו' - בראשות מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי - למען יהדות התורה בבחירות הקרובות לכנסת.

בכינוס משתתפים אלפים רבים, ספרדים ואשכנזים, מתושבי באר שבע בפרט וערי הדרום בכלל, בהם גם כאלו שאינם חרדים.

את המעמד פתח הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר כהן, מרבני אופקים, שנשא פרקי תהלים בתחינה נרגשת, כשכל הקהל העצום חוזר אחריו פסוק בפסוק.

בהמשך נאם ראש ישיבת תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ, שאמר בין היתר, כי "התקופה הזו יותר חשוכה מכל התקופות של עם ישראל בימי גלותו, משום שהשלטון מתנכל לעולם התורה".

לאחר מכן הקריא רבה של העיר אופקים ‏הגאון רבי יעקב ישראל פינקוס את מכתבו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, שכתב: "פשוט הוא שחיוב גמור על כל אחד ואחד, וגם זכות גדולה מאוד, להצביע בבחירות הוא בעצמו עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה באות ג', וגם להשפיע כפי יכולתו על אחרים שיצביעו לג'".

"ומי שבכוחו להשפיע על הציבור ואינו משפיע, הרי זה חטא חמור מאד ח"ו. בריבוי המצביעים לרשימת ג' יש קידוש שם שמים גדול, והכרזה כי השם הוא האלוקים ומשה אמת ותורתו אמת. ויהי רצון שנזכה שיתקדש שם שמים", כתב עוד ראש הישיבה.

 כניסתו של מרן שר התורה לכינוס

בשיאו של האירוע הנדיר קיבל קהל האלפים בבירת הנגב את מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בכניסתו למעמד ההיסטורי, בשירה אדירה.

כעת חותם את האירוע המקובל רבי יעקב עדס במעמד 'קבלת עול מלכות שמים', כשעצם השתתפותו בכנס בחירות מהווה אקט היסטורי חריג.