אאא

הרב אברהם משה פכטר, ראש כולל 'מדרש אליהו' באלעד, חשף לאחרונה כיצד בתחילת דרכו למד את הטריק להתרים את הגבירים, וזאת בגלל טעות שעשה מחמת אי שליטתו בשפת האידיש, שגרמה לכך שהרוויח סכום של 5000 דולרים.

וכך סיפר המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בשיעורו כפי ששמע מהרב פכטר: "בתחילת דרכו כשהחל לצאת למסעות בחו"ל לזכות את נדיבי העם כיושבים בגולה, לתת להם חלק ונחלה בזכויות העצומות בהחזקת הכוללים שבראשותו, לא היה הגאון הנ"ל בקיא בשפת האיידיש, ולא בשפת האנגלית, מכיוון שכן התלווה אליו עסקן חשוב שעזר לו בכל ענייניו.

"הלה קבע עבורו פגישה אצל אחד מעשירי העם, כשהעסקן מתרגם ביניהם, אחר ששמע הנגיד את מפעלות הכולל נענה ואמר ראש הכולל, אכן אתרום סך 'טויזנט' דולר (אלף דולר) ראש הכולל שלא הבין כראוי את דבריו, חשב לתומו שטויזנט הינו מאה, על כן נענה ואמר שסכום זה נמוך למדי, ובודאי שנגיד כמותו לא ישיב פניו ריקם בסכום קטן של מאה דולר.

"הנגיד סבר וקיבל, והעלה את הבטחתו ל'צוויי טויזנט' דולר (אלפיים דולר) ושוב ראש הכולל שחשב שמדובר רק במאתיים דולר, נענה לעומתו - לא עדיין הסכום נמוך מהראוי לכולל שלי. העלה העשיר ל'דריי טויזנט דולר' (3000 דולר) והוא שלא הסכים לקבל רק 300 דולר, עמד על שלו. עד שהגיעו לסכום של 'פינעף טויזנט דולר' אז כתב לו הנגיד את הסכום האמור על שיק, ונפרדו בברכות זה מזה".

הרב בידרמן ממשיך ומספר כי הטעות התגלתה רק דקות לאחר מכן. "אחר צאתם נענה ראש הכולל לעסקן שליווה אותו, הנגיד איכזב אותי קשות, וגם ההישג הגדול של 500 דולר אינו נחשב לתרומה לכולל גדול כזה, אמר לו העסקן - טעות ביד רבינו, כי בידו שיק נכבד של 5000 דולר, הנה שלך לפניך. הוצא נא את השיק מכיסך, עיין בו ותמצא נחת, ואכן ראש הכולל הוציא את השיק ונתגלה לו אוצר הטמון בו, אז הבין איזה טעות טעה, ואילו רווחים הרוויח מטעותו, כי אילו ידע את האמת לא היה מעיז להתעקש לקבל עוד ועוד".