אאא

היום (ראשון) החל מבצע "נוהל טוהר הבחירות" של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, במהלך המבצע ייבדקו כ-400 קלפיות מדגמיות, בוועדה מסרו כי מדובר בנוהל שגרתי של בקרה פנימית, ואין קשר לטענות שהועלו מצד הימין החדש.

במסגרת המבצע אמורים להיבדק כ-400 קלפיות מדגמיות במטרה לאתר שגיאות בקלפיות ברחבי הארץ, לדברי הועדה מדובר בנוהל שגרתי ואין לכך כל קשר ל"מצגת השווא" שניסו להציג בימין החדש.

כאמור, טענותיה של מפלגת 'הימין החדש' בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד - שלא עברו את אחוז החסימה - כי התרחשו אי סדרים בספירת הקולות במעטפות הכפולות, זוכות לתגובה חריפה מצד ועדת הבחירות המרכזית.

בהודעה מטעם הוועדה שפורסמה הבוקר (ראשון) נאמר כי "ועדת הבחירות המרכזית מבקשת להבהיר כי היא רואה בחומרה רבה את הפצת מצג השווא על ידי הימין החדש, לפיו היו אי סדרים בספירת הקולות במעטפות הכפולות".

בוועדה ציינו כי החל מיום רביעי, מיד לאחר יום הבחירות, "החלו הנציגים הבכירים ביותר בימין החדש לעמוד בקשר עם בכירים בועדת הבחירות המרכזית לצורך בירור טענותיהם. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, התיר באופן חריג ולפנים משורת הדין, לנציגי הימין החדש לעיין בחומרים מהקלפיות המיוחדות. זאת ועוד, כל פניה של נציגי הימין החדש, בכל אמצעי שהוא, נבדקה מייד עם קבלתה ומבלי להידרש לפורמליסטיקה וטפסים".

"לנוכח כל זאת", אומרים בוועדה, "הועדה רואה בחומרה רבה את הפצת מצג השווא על ידי הימין החדש, לפיו היו אי סדרים בספירת הקולות המיוחדים, ואת אי ההכרה בניסיונותיה של הוועדה להעמיד לרשותם את המידע הנדרש".

מאז הבחירות פתחו במפלגת הימין החדש חמ"ל מיוחד ובו אוספים עשרות פעילים נתונים ובודקים את הפרוטוקולים מהקלפיות, כאשר לטענתם חלק מההליכים היו נגד התקנון.

בימין החדש טוענים לדוגמא כי חלק מהמעטפות הכפולות נפתחו ללא תיעוד של מספרם בפרוטוקלים, בנוסף, עצירה בספירת הקולות לא תועדה ועוד טענות.